Årsmøte 5. februar 2018

Det innkalles til årsmøte i Larvik orienteringsklubb mandag 5. februar 2018 klokka 18.00 på klubbhuset. De vanlige årsmøtesakene står på sakslista og vi setter et kort medlemsmøte i etterkant for å informere om aktuelle saker.

ÅRSMØTE I LARVIK O-KLUBB 2017
MANDAG 5. FEBRUAR 2018 KL 18.00
KLUBBHUSET PÅ TANUM

Eventuelle forslag til årsmøtet sendes styret seinest mandag 22. januar 2018 klokka 18:00, bruk e-postadressa: post@larvikok.no.

Endelig saksliste med saksdokumenter legges ut på klubbens hjemmesida seinest ei uke før årsmøtet.

Velkommen skal dere være!