Faste o-tekniske økter

Larvik OK har nå 3 faste økter ute i skogen. Dette blir løpende justert etter forholdene og behov.

1.) Aske (o-intervaller/stafettrening)

Denne økten har 3 intervaller med gafling, slik at den kan fungere godt  for en fellesstart. Det henger småskjermer på postene. Økten er totalt 3,8 km, trykket i 1:7000 og har 17 poster. Det er stedvis krevende o-teknikk, men vi har unngått de røffeste områdene denne gangen. Arena er løkka ved kirkegården i Askeskogen.

 

2.) Ono (postplukk)

Dette er en herlig postplukkløype med 29 poster (småskjermer) på 3 km. Det er et detaljrikt og spennende område mellom Ono og Skrekkebekk som er småkupert og har mye gammel flott granskog. Arena fra Øvre Ono, og man parkerer i krysset ved bommen mot Skrekkebekk eller borte ved gården. NB! Ikke plass til så mange biler. Man må løpe ca. 1 km på grusvei for å komme til/fra terrenget. Trykket i 1:6000.

3.) Rømminga nord (løypen fra Vinter-Jukola 15.11)

Dette er en krevende løype på 4,6km (A-lang) med 20 poster som nå er byttet ut til småskjermer. Mange opplevde den krevende på natta under Vinter-Jukola. Løypen har en sommerfuglgafling. A-kortløypen på 2,9 km kan også løpes. Arena er parkeringen på Rømminga. Økten er trykket i 1:5000.

 

Generell info

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. De ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn.

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller per.olav.gulbrandsen@lf-nett.no). Pris pr. kart 30 kr.