Ny fast o-teknisk økt

Vi har nå klar en ny kurveøkt på Bordbergåsen like ved klubbhuset vårt på Tanum. Med dette har vi 5 faste økter ute i skogen. Men vi planlegger flere endringer fram mot 1.mai.

Økt 1 (Aske syd) er på vei inn. Økten på Aske nord er nå snøfri, mens vi er usikre på når det er snøfritt i Ono og Rømminga. Det kommer flere nye økter snart.

1.) Aske syd

Denne økten tas nå inn før 1.mai!
Jørn har laget en ny økt på den søndre delen av Aske med start like ved Brunvall gård. Økten er 6,1 km og har 23 poster (småskjermer). Økten er trykket opp på 1:7500 på A4, men også 1:6500 på A3. Store deler av økten går i umiddelbar nærhet til havet, og dermed er det ganske mye svaberg å løpe på. Velg piggsko. Mange krevende poster og intensiv orientering.

2.) Aske nord (mellomdistanse)

Denne økten har Anders Nordberg laget i forbindelse med en samling for Nydalen tidlig i februar. Økten er 5,3km og har 18 poster med store skjermer. Løypen er trykket i 1:8500 på A4 og 1:5000 på A3. Den har mange krevende poster, og i tillegg mye veivalgsproblematikk for å sikre løpbarheten på strekket. Spennende å løpe økter laget av andre løypeleggere i vårt terreng.

3.) Bordbergåsen (kurve-o)

Dette er en ny økt der man kan velge mellom kurvekart eller vanlig kart (A4).

Økten har 3 sløyfer på totalt 2,1 km med 12 poster fra start. I tillegg kommer ca. 10 minutters løping til/fra klubbhuset. Det henger store skjermer på postene. Økten er trykket opp i 1:5000 (A4). Fokuset er å lese kurver og bruke kompasset. Vi har tatt bort det grønt, gult og blått, samt mange svarte detaljer som steiner og skrenter. Stup og stier er dog med på kartet.   Denne økten er god læring også for B-løpere. Den første sløyfen er litt lettere enn de to andre sløyfene.

 

4.) Ono (postplukk)

Dette er en herlig postplukkløype med 29 poster (småskjermer) på 3 km. Det er et detaljrikt og spennende område mellom Ono og Skrekkebekk som er småkupert og har mye gammel flott granskog. Arena fra Øvre Ono, og man parkerer i krysset ved bommen mot Skrekkebekk eller borte ved gården. NB! Ikke plass til så mange biler. Man må løpe ca. 1 km på grusvei for å komme til/fra terrenget. Trykket i 1:6000.

5.) Rømminga nord (løypen fra Vinter-Jukola 15.11)

Dette er en krevende løype på 4,6km (A-lang) med 20 poster som nå er byttet ut til småskjermer. Mange opplevde den krevende på natta under Vinter-Jukola. Løypen har en sommerfuglgafling. A-kortløypen på 2,9 km kan også løpes. Arena er parkeringen på Rømminga. Økten er trykket i 1:5000.

 

Generell info

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. De ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn. Vi har nå startet med trykking av optimalisert løype på A4 og A3. Slik at alle får en målestokk de kan lese kartet godt.

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller per.olav.gulbrandsen@lf-nett.no). Pris pr. kart 30 kr.