Årsmøte tirsdag 16. februar 2021

Det innkalles til årsmøte i Larvik orienteringsklubb tirsdag 16. februar 2021 klokka 18.00 på klubbhuset. De vanlige årsmøtesakene står på sakslista og vi setter et kort medlemsmøte i etterkant. Vi har vært gjennom et spesielt år på alle måter og vi håper det normaliseres på vårparten. Godt nytt orienteringsår!

Hold av datoen allerede nå!

    Koronasituasjonen kan gjøre det nødvendig å arrangere årsmøtet virtuelt – altså over nett/video – eller at vi må utsette til en seinere dato. Oppdateringer kommer i så fall.

Vi behandler saker på årsmøtet etter vedtektene. Endelig saksliste, årsrapport og øvrige dokumenter legges ut på hjemmesida seinest ei uke før årsmøtet.

Eventuelle forslag til årsmøtet sendes styret seinest ved utgangen av tirsdag 2. februar 2021, bruk e-postadressa post@larvikok.no.