Oppdatering EKT-enheter

Klubben jobber nå med en større oppgradering av våre EKT-enheter før O-festivalen i slutten av juni.

Kort oppsummert vil alle våre “røde” enheter gjøres om til hengende så fort vi får anledning. Jobben er startet opp, men vil nok gå over noen uker. Utstyret er mye ute på treningsløp og alle andre arrangementer klubben har.

Vi har i dag 50 ulike koder i monterte “gule” enheter og 32 ulike koder i hengende “oransje + røde”. Dette bør være nok til å fungere denne våren.

Videre kjøper vi nye “gule” enheter, slik at vi har hele serien 100-160 i nye enheter.

Mens denne endringsjobben pågår, benytt denne EKT-listen. Spesielt med denne listen er at de “røde” enhetene som skal gjøres om til hengende etterhvert er merket med en rød bakgrunn i listen.

LOK’s stativ med EKT-enheter.