Alle faste økter er nå inne!

Status pr. 30.9:
Vi har nå ryddet inn alle de faste øktene våre. Takk til alle som har bidratt! Vi kommer tilbake med nye økter mot slutten av året.

Utsnitt fra en tidligere økt med o-intervaller

Generell info

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. Merk ny nøkkelløsning på klubbhuset – spør om du trenger hjelp til å komme inn.
Kartene ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn. Vi trykker optimalisert løype på A4. Slik at alle får en målestokk de kan lese kartet godt.

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller pogulbrandsen@gmail.com). Da kan du få ferdige kart, eller PDF på e-post.
Pris pr. kart 30 kr. Vipps: #117039 “Larvik OK – Kart og treninger”.