4 faste økter i februar

Status pr. 2. februar:
LOK’s treningskomité har nå 4 økter i skogen. Alle er o-intervaller med gafling. Dersom denne vinteren blir ganske snøfri, vil vi stadig lage nye økter. De fleste av øktene settes også opp som fellestrening ved 1-2 anledninger. Følg med på klubbens Google-kalender for info.

1.) Vestmarka syd: O-intervaller
Denne økten har 4 intervaller med 4-7 poster hver. Det er gafling på alle intervaller, og er egnet for flere løpere på fellesstart eller jaktstart . Postene er merket med småskjermer. Økten er krevende både o-teknisk og fysisk. Denne treningen blir hengende ute til ca. mars.

2.) Aske: O-intervaller
Denne økten har også 4 intervaller med 5-6 poster hver. Det er gafling på alle intervaller, og er egnet for flere løpere på fellesstart eller jaktstart. Postene er merket med store skjermer av ymse kvalitet. Økten er krevende o-teknisk med intensiv kartlesing og stedvis yter også terrenget litt motstand. Økten blir hengende ute til slutten av mars, eller til vi lager en ny økt i samme terreng.

Utsnitt fra økt 2.) på Aske
Utsnitt fra økt 1.) i Vestmarka syd3.) Rømminga Nord : O-intervaller
Denne nye januar-økten har også 4 intervaller med 4-6 poster hver. Det er gafling på alle intervaller, og er egnet for flere løpere på fellesstart eller jaktstart. Postene er merket med små skjermer, også startpostene (med unntak av start 1).
Økten er krevende o-teknisk i realt skogsterreng. Av og til er det også utpregede behov for retningsløping. Det meste av økten går i herlig gammel og høyreist skog. Men vi har selvfølgelig også funnet noen grøntområder til enkelte av postene. Det må jo være litt vanskelig også.
Økten blir hengende ute til våren. Da det er en viss mulighet for at økten kan overvintre – om snøen kommer.

4.) Tanum: O-intervaller
Denne nye økten i februar har 4 intervaller med 5-6 poster hver. Det er gafling på alle intervaller, og er egnet for flere løpere på fellesstart eller jaktstart . Postene er merket med småskjermer. Økten er krevende både o-teknisk og fysisk. Denne treningen blir hengende ute til april.

Utsnitt fra økt 4 fra klubbhuset på Tanum
Utsnitt fra økt 3 i Rømminga Nord

Generell info

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. Merk ny nøkkelløsning på klubbhuset – spør om du trenger hjelp til å komme inn.
Kartene ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn. Vi trykker optimalisert løype på A4. Slik at alle får en målestokk de kan lese kartet godt.

Terrengbilde fra økten på Rømminga Nord – ut av 11.post

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller pogulbrandsen@gmail.com). Da kan du få ferdige kart, eller PDF på e-post.
Pris pr. kart 30 kr. Vipps: #117039 “Larvik OK – Kart og treninger”.