Faste økter – nye endringer

Sommeren nærmer seg avslutning og nå gjør vi noen endringer i de faste øktene. Vi har laget en ny økt med o-intervaller på Dolvi-kartet. Samt at vi har tatt inn Aske-økten fra mars og tenker straks å ta inn den gamle økten i Rømminga nord fra desember 2018.

Følg med på våre oppdateringer på de faste øktene!

“Plen” i skogen ved 7.posten på den nye økten i Rømminga.

1.) Dolvi – o-intervaller

Dette er en fin økt med 4 o-intervaller á 5 poster hver (totalt 20 poster). Det henger store skjermer på postene, men ingenting på startene. Økten blir trykket i 1:8500 og er 4,5 km. Den starter fra Vanntårnet på Dolvenhøyda. Økten er i stor grad lagt med terrenget, slik at det ikke blir så mye løping på tvers av kollene. Den inneholder mye fin kartlesing og retningsløping. Gode løpere o-teknisk kan nok holde god fart underveis. Mens ungdomsløpere vil ha nok med det o-tekniske og bør løpe økten rolig. Det er smart med en liten pause og restart mellom hver intervall. Det er ingen gafling på denne økten.

Utsnitt av økten på Dolvi

2. Ulfsbakk – kurveøkt

Dette er en krevende kurveøkt med 18 poster fordelt på 5 km. Vi har hengt ut store skjermer. Økten er tøff og o-teknisk krevende. Mange kan med fordel dele opp løypen i 2 økter. Terrenget rundt Ulfsbakk er kupert og stedvis røft. Vi har trykket opp kart både med alle detaljer og kurvekart. Dog har kurvekartene med alle stupsymboler, store stier og veier samt jorder. Unngå å løpe over jordene på strekket til 3.post.

3.) Rømminga (utvidet kart)

Dette er en økt i et delvis jomfruelig o-terreng i nordre del. Ole Petter Aasrum har laget økten. Han var også løypelegger på langdistansen under O-festivalen. Terrenget er krevende og man får litt “villmarksfølelse” underveis, selv om man passerer store stier i løypen. Dette er en variert og god løype med mange utfordringer. Det er også muligheter for kompass-strekk. Løypen 5,7 km og har 20 poster (småskjermer). Det er også trykket opp en forkortet utgave på 4,8 km med 14 poster.

4. Rømminga o-intervaller (O-festivalkartet)

Denne økten ble hengt ut 14.juli, og mange har løpt den med gode tilbakemeldinger. Den har store skjermer med 25 poster fordelt på 6 intervaller (ikke gaflet). Økten er 4,8 km lang. Den er lagt i det fineste terrenget på O-festivalkartet, som er syd for den store parkeringen på Rømminga. Fra parkeringen i Rømminga starter også økt 3.
Det meste foregår i gammel og høyreist granskog med stort sett fin bunn og lite undervegetasjon. Samtidig er det massevis av kurvelesing og svarte detaljer. Hold fokus på intervallene med 4-5 poster, og ta det rolig fram til ny start. Det henger IKKE poster på startene. Kartene er trykket i 1:7500 og noen få i 1:6000, men da blir postbeskrivelsen på eget ark.

Utsnitt fra løypen med o-intervaller
Eventyrskogen på 20.post i Rømminga

Generell info

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. Merk ny nøkkelløsning på klubbhuset – spør om du trenger hjelp til å komme inn.
Kartene ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn. Vi trykker optimalisert løype på A4. Slik at alle får en målestokk de kan lese kartet godt.

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller pogulbrandsen@gmail.com). Da kan du få ferdige kart, eller PDF på e-post.
Pris pr. kart 30 kr. Vipps: #117039 “Larvik OK – Kart og treninger”.