Enda en ny fast økt på Ulfsbakk

Status pr. 2. juni
Det er stadig justeringer på våre faste økter. Merk sperringen for junior/senior til “Tour de Oslofjord” på økt 14-2020.

Nå har vi klar en ny økt med o-intervaller på Ulfsbakk. Dermed har vi 2 økter med o-intervaller i skogen. Det planlegges også enda 2 nye økter i løpet av 14 dager.

Merk at vi forsøker å legge de fleste øktene ut på Livelox. Spesielt de som er egnet som høyøkter. Dermed kan man analysere sin egen økt sammen med flere løpere etterpå. Vi håper at flere benytter seg av dette tilbudet.

Nå som korona-viruset har stoppet det meste av organisert aktivitet i idretten, så må vi se på andre løsninger for o-teknisk trening. Våre faste økter skal løpes alene når det måtte passe deg. Følg smittevernreglene fra offentlige myndigheter!

 

8-2020.) Vestmarka syd – krevende eliteløype
Ole Petter Aasrum har laget denne økten på vårt nye kart fra O-festivalen 2019. Dette er en skikkelig krevende økt både o-teknisk og fysisk. Løypen er 7,3 km med 31 poster (store skjermer) og er tøffe tak. Dette er en god utfordring for godt trente løpere. De fleste andre bør dele opp denne løypen i 2 økter. Målestokken på kartet er 1:7500. Økten henger ute til ca. 15.juni.

Utsnitt fra økt 8 – eliteløype i Vestmarka syd
 

10-2020.) Skrekkebekk mellomdistanse
Ole Petter Aasrum har laget nok en fin økt i Vestmarka. Denne gangen helt inne i Skrekkebekk. Man må faktisk parkere nede ved parkeringen ved svingen ved Nedre Ono. Økten har store skjermer er trykket i 1:5000 og er 3,7 km med 15 poster. Merk at det tar ca. 10 minutter å løpe fra parkeringen opp til start. Dette er også en økt med mye fin kurvelesing. Løypen er lagt mye etter terrengformasjonene, slik at den oppleves artig å løpe. Økten henger ute til ca. 15.juni.

Utsnitt av økt 10 i Skrekkebekk

11-2020. Vittersø – løpe på vinkler
Ida Vår og Bjørn har laget denne økten på Vittersø. Den er 4 km og har 14 poster (store skjermer). Målestokken er 1:7500. Det o-tekniske hovedmomentet med denne økten er å “løpe på vinkler”. Dette betyr at når du krysser bekker eller stier, skal du se på vinkelen du krysser bekken/stien om du har korrekt retning på vei mot posten. Dette er en teknikk man ofte trenger i kontinentalt terreng nedover i Europa. Det er få terreng i Norge hvor vi kan trene på dette. Vittersø er et av dem. Prøv teknikken!
Denne økten tar vi straks inn – innen 7.juni. Dobbeltsjekk først med Per Olav om du vil løpe den denne uka!

Utsnitt av økt 11 på Vittersø
Utsnitt av økten på Gjerstad

12-2020 Gjerstad – mellomdistanse
Ole Petter Aasrum har laget også denne økten på Hegdal-kartet med arena i veikrysset ned til Gjelstad-gårdene. Økten er 5 km med 16 poster (småskjermer) og er trykket i 1:7500. Det er fint i dette området nå, da store deler av de gamle grøntområdene er i ferd med å bli “hvite”. Det gir nok uansett best opplevelse å løpe denne økten før løvet kommer. Vi tror denne økten kan være en fin høyøkt. Denne økten henger ute til ca. 15.juni.
Her er økten i Livelox

 

13-2020 Vindfjell – lange strekk
Per Olav har laget denne økten på 7,8 km med 9 poster (småskjermer) med arena fra bommen opp til Breivann/Viddaseter. Fokus er lange strekk med veivalg og retningsløping. Det er flere krevende poster i diffuse partier der du kan løpe langt uten full o-teknisk kontroll. Det er så fint i terrenget på Vindfjell nå. Man får oppleve flere terrengpartier som du trolig aldri har orientert i. Denne økten tar vi inn ca. 15.juni.
Her er økten i Livelox

14-2020 Vestmarka – o-intervaller
NB! Juniorer og seniorer som skal løpe Tour de Oslofjord fredag 3.juli, kan ikke løpe denne økten. Økten er åpen for alle andre (ungdom og veteran).

Ole Petter Aasrum har laget også denne løypen. Denne gang er det o-intervaller med gafling. Vi har 4 ulike løyper. Så dersom dere er flere som skal trene på økten sammen, bør dere passe på å få ulike gaflinger. Økten er ca. 5,7 km og har 4 intervaller fordelt på 18 poster og målestokk 1:7500. Det henger skjermer på alle poster. Selve intervallene går i herlige kollepartier med masse kurvelesing og detaljert orientering. Mens du løper forbi de mest rufsete og kjedelige partiene på vei til ny start. Parkering og start er fra undergangen på Vestmarkaveien. Altså der den krysser under gamle E-18. Innkjøring til Vestmarkaveien ved Nordbyen kjøpesenter. Økten henger ute til ca. 10.juni.

Utsnitt fra økt 14-2020. 3 poster på en av gaflingene.

15-2020 Ulfsbakk øst – o-intervaller

Jørn Sundby har laget enda en ny økt med o-intervaller fra parkeringen på Ingri (like forbi Sky skole). Økten har småskjermer og 18 poster fordelt på 4 intervaller. Den er 3,3 km og må betegnes som teknisk krevende. Stedvis er den også fysisk krevende. Det er mye kurvelesing i økten, men også viktig å holde retningen. 
Denne økten vil henge ute i sommer.

 

Generell info

 

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. Merk ny nøkkelløsning på klubbhuset – spør om du trenger hjelp til å komme inn.
Kartene ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn. Vi trykker optimalisert løype på A4. Slik at alle får en målestokk de kan lese kartet godt.

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller pogulbrandsen@gmail.com). Da kan du få ferdige kart, eller PDF på e-post.
Pris pr. kart 30 kr. Vipps: #117039 “Larvik OK – Kart og treninger”.

Det er fin granskog på Vindfjelløkten.