10 faste økter + Livelox

Status pr. 29. mars:
Larvik OK har nå 10 økter i skogen. Siste økt som er klar er nå Skrekkebekk. Vi får klar enda en ny økt på Vittersø tidlig i uka. Mange av klubbens løpere og andre løper nå disse øktene. Det trykkes nytt opplag av økt 7 og 10 som er klare på klubbhuset mandag kveld.

Siste nytt nå er at vi har lagt ut mange av øktene på Livelox, slik at man kan analysere sin egen økt sammen med flere løpere etterpå. Vi håper at flere benytter seg av dette tilbudet. Resten av øktene kommer i løpet av helgen + mandag.

Merk at det begynner å bli tomt for kart av økt 1-4 på klubbhuset. Vi trykker ikke opp flere av disse nå, siden de snart tas inn, og skal erstattes med nye økter. Vi starter inntakingen av økt 1 etter palmehelgen. Økt 2-4 tar vi inn fra 2.påskedag.

Nå som korona-viruset har stoppet all organisert aktivitet i idretten, må vi se på andre løsninger for o-teknisk trening. Våre faste økter skal løpes alene når det måtte passe deg. Følg smittevernreglene fra offentlige myndigheter!

1.) Vestmarka syd: O-intervaller
Denne økten har 4 intervaller med 4-7 poster hver. Det er gafling på alle intervaller, og er egnet for flere løpere på fellesstart eller jaktstart . Postene er merket med småskjermer. Økten er krevende både o-teknisk og fysisk. Merk at flere av postene er svært nær poster på økt 8. Denne økten tas inn i dagene etter palmehelgen.
Livelox til økten

2.) Aske: O-intervaller
Denne økten har også 4 intervaller med 5-6 poster hver. Det er gafling på alle intervaller, og er egnet for flere løpere på fellesstart eller jaktstart. Postene er merket med store skjermer av ymse kvalitet. Økten er krevende o-teknisk med intensiv kartlesing og stedvis yter også terrenget litt motstand. Økten blir hengende ute til 2. påskedag.
Livelox til økten

Utsnitt fra økt 2.) på Aske
Utsnitt fra økt 1.) i Vestmarka syd3.) Rømminga Nord : O-intervaller
Denne nye januar-økten har også 4 intervaller med 4-6 poster hver. Det er gafling på alle intervaller, og er egnet for flere løpere på fellesstart eller jaktstart. Postene er merket med små skjermer, også startpostene (med unntak av start 1).
Økten er krevende o-teknisk i realt skogsterreng. Av og til er det også utpregede behov for retningsløping. Det meste av økten går i herlig gammel og høyreist skog. Men vi har selvfølgelig også funnet noen grøntområder til enkelte av postene. Det må jo være litt vanskelig også. Økten blir hengende ute til 2. påskedag.

Livelox til økten

4.) Tanum: O-intervaller
Denne nye økten i februar har 4 intervaller med 5-6 poster hver. Det er gafling på alle intervaller, og er egnet for flere løpere på fellesstart eller jaktstart . Postene er merket med småskjermer. Økten er krevende både o-teknisk og fysisk. Denne treningen blir hengende ute til 2. påskedag.

Livelox til økten

Utsnitt økt 4. fra klubbhuset på Tanum
Utsnitt fra økt 3 i Rømminga nord.


5.) Dolvi: Mellomdistanse
Ole Petter Aasrum har laget en ny og spennende økt på Dolvi-kartet (Hovedløpet 2015). Økten er 4,9 km med 18 poster (store skjermer) og målestokk 1:7500. Det blir flere ulike terrengtyper underveis med både spennende kurvelesing og retningsløping. Det blir også en kontinental avslutning på løypen. Mange velger å løpe denne som en høyøkt i tilnærmet konkurransefart. Økten henger til over påske.

6.) Rømminga syd: Kurve-o
Per Olav har laget en ny fin økt på O-festivalkartet i Vestmarka. Denne gang sydover fra den store utfartparkeringen på Rømminga. Dette er en kurveøkt med tidvis litt postplukk. Økten er 4,6 km med 18 poster (store skjermer). Målestokk = 1:7500. Det er mye fin kurvelesing underveis på økten. Men den kan også løpes på vanlig kart med godt utbytte da også. Økten henger ute til ca. 1.mai.
Ekstra utfordring: løp økten uten kompass for en enda mer intensiv kartøkt.

Livelox til økten

Utsnitt fra økt 5 på Dolvi
Utsnitt fra økt 6 i Rømminga syd

7.) Ulfsbakk – mellomdistanse
Jørn Sundby har laget denne økten med start fra Ulfsbakk gård forbi Ra ungdomsskole. Økten er krevende fysisk og o-teknisk, og går i mye flott bøkeskog på Salsås og omkringliggende partier. Økten er 5,5 km med 20 poster (store skjermer). Målestokk: 1:7500. Vi lar denne økten henge ute til ca. 1.mai.

Utsnitt fra økt 7 Ulfsbakk

8.) Vestmarka syd – krevende eliteløype
Ole Petter Aasrum har laget denne økten på vårt nye kart fra O-festivalen 2019. Dette er en skikkelig krevende økt både o-teknisk og fysisk. Løypen er 7,3 km med 31 poster (store skjermer) og er tøffe tak. Dette er en god utfordring for godt trente løpere. De fleste andre bør dele opp denne løypen i 2 økter. Merk deg at poster fra økt 1 (småskjermer) henger svært nær flere av postene på denne økten. Målestokken på kartet er 1:7500. Økten henger ute til starten av mai.

Utsnitt fra økt 8 – eliteløype i Vestmarka syd

9.) Rakke o-intervaller
Anders B. Kristoffersen har laget denne økten som er o-intervaller uten gafling. Det er 5 intervaller og mellom 3 og 5 poster pr. intervall og totalt 20 poster (store skjermer). Økten er 6,1 km og har målestokk 1:7000. Dette er en fin økt med partier med mye løping, og partier med krevende kartlesing.
Merk at hogstfeltet mellom post 7 og 8 er utvidet nesten helt inn i post 8. Dette er med på det nye opplaget av kart levert tirsdag kveld.
Denne økten har ikke så mye kupering, slik at det er lettere å holde god fart. Denne økten henger ute til mai.

Utsnitt fra økt 9 på Rakke.

10.) Skrekkebekk mellomdistanse
Ole Petter Aasrum har laget nok en fin økt i Vestmarka. Denne gangen helt inne i Skrekkebekk. Man parkerer ved bommen like syd for gården på Øvre Ono. Økten har store skjermer er trykket i 1:5000 og er 3,7 km med 15 poster. Merk at det tar noen minutter å løpe i motbakke fra bommen til start. Dette er også en økt med mye fin kurvelesing. Løypen er lagt mye etter terrengformasjonene, slik at den oppleves artig å løpe. Økten henger ute til ca. mai.
Økten kan gjerne kombineres med økt 6, som er kurveøkten i Rømminga. Dersom man ønsker en lang økt. Eller 2 økter ganske nært hverandre.

Utsnitt av økt 10 i Skrekkebekk

Generell info

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. Merk ny nøkkelløsning på klubbhuset – spør om du trenger hjelp til å komme inn.
Kartene ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn. Vi trykker optimalisert løype på A4. Slik at alle får en målestokk de kan lese kartet godt.

Terrengbilde fra økten på Rømminga Nord – ut av 11.post

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller pogulbrandsen@gmail.com). Da kan du få ferdige kart, eller PDF på e-post.
Pris pr. kart 30 kr. Vipps: #117039 “Larvik OK – Kart og treninger”.