2 nye faste økter i sommer

Status pr. 18. juli
Det er stadig justeringer på våre faste økter. Nå rydder vi bort de eldste øktene. 
En ny økt planlegges på Vittersø – en mellomdistanse som kan benyttes som høyøkt.

Merk at vi forsøker å legge de fleste øktene ut på Livelox. Spesielt de som er egnet som høyøkter. Dermed kan man analysere sin egen økt sammen med flere løpere etterpå. Vi håper at flere benytter seg av dette tilbudet.

10-2020.) Skrekkebekk mellomdistanse
Ole Petter Aasrum har laget nok en fin økt i Vestmarka. Denne gangen helt inne i Skrekkebekk. Man må faktisk parkere nede ved parkeringen ved svingen ved Nedre Ono. Økten har store skjermer er trykket i 1:5000 og er 3,7 km med 15 poster. Merk at det tar ca. 10 minutter å løpe fra parkeringen opp til start. Dette er også en økt med mye fin kurvelesing. Løypen er lagt mye etter terrengformasjonene, slik at den oppleves artig å løpe. Økten henger ute til ca. 1.august. 

Utsnitt av økt 10 i Skrekkebekk

 

 

 

12-2020 Gjerstad – mellomdistanse
Ole Petter Aasrum har laget også denne økten på Hegdal-kartet med arena i veikrysset ned til Gjelstad-gårdene. Økten er 5 km med 16 poster (småskjermer) og er trykket i 1:7500. Det er fint i dette området nå, da store deler av de gamle grøntområdene er i ferd med å bli “hvite”. Det gir nok uansett best opplevelse å løpe denne økten før løvet kommer. Vi tror denne økten kan være en fin høyøkt. Denne økten henger ute til ca. 1.august.
Her er økten i Livelox

 

13-2020 Vindfjell – lange strekk
Per Olav har laget denne økten på 7,8 km med 9 poster (småskjermer) med arena fra bommen opp til Breivann/Viddaseter. Fokus er lange strekk med veivalg og retningsløping. Det er flere krevende poster i diffuse partier der du kan løpe langt uten full o-teknisk kontroll. Det er så fint i terrenget på Vindfjell nå. Man får oppleve flere terrengpartier som du trolig aldri har orientert i. Denne økten tar vi inn ca. 1.august.
Her er økten i Livelox

 

15-2020 Ulfsbakk – o-intervaller

Jørn Sundby har laget denne økten med o-intervaller (uten gafling). Det henger småskjermer på postene. Økten er 3,3 km med 18 poster fordelt på 4 intervaller. Dette er en fin høyøkt med stadig krevende o-tekniske utfordringer. Økten henger ute til ca. 15. august. Du kjører forbi Sky skole og opp til parkeringen på Ingri. 

 

16-2020 Dolvi – moment-o

Tobias Kristensen har laget denne momentløypen med start fra vanntårnet på Dolvi. Økten er 4,6 km og har 19 poster. Det henger skjermer på postene. Økten starter med vanlig orientering opp til en stjernepost. Der blir det kompass-strekk med hvite felt, linje-o i korridor og nye kompass-strekk. Så blir det en liten postplukk i et krevende område, før en runde med skråli. Altså en fin variasjon i økten. Økten henger nok ute til ca. 1.september.

 

17-2020 Aske – o-intervaller
Per Olav har laget en ny økt med o-intervaller uten gafling fra kirkegården i Askeskogen. Økten er 3,5 km fordelt på 5 intervaller og 21 poster. Det henger småskjermer på postene. Kartet er trykket på plastkart i 1:7500. Økten er stedvis krevende o-teknisk. Løypen er lagt i stor grad på åsene der vegetasjonen ikke er så påvirket av midtsommer. Vi tror dette kan være en spennende høyøkt i sommer. Økten henger ute til september.

 

 

Generell info

 

 

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. Merk ny nøkkelløsning på klubbhuset – spør om du trenger hjelp til å komme inn.
Kartene ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn. Vi trykker optimalisert løype på A4. Slik at alle får en målestokk de kan lese kartet godt.

 

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller pogulbrandsen@gmail.com). Da kan du få ferdige kart, eller PDF på e-post.

Pris pr. kart 30 kr. Vipps: #117039 “Larvik OK – Kart og treninger”.

Det er fin granskog på Vindfjelløkten.