Mange faste økter å løpe nå!

Status pr. 1. desember


Med strenge smittevernregler har vi nå tatt konsekvensen av dette ved å prioritere å lage mange flotte faste økter.
Den siste faste økten nå er den planlagte Vinter-Jukola på Dolvi onsdag 2.desember. Den er nå i skogen, og kart finner du på klubbhuset.

Dermed har vi igjen kommet opp i en god mengde med faste økter til nytte og glede for våre medlemmer og andre o-løpere. Vi vil også fortsette jobben med å lage nye faste økter i tiden framover. 

En spesialplan for Tøffen fra klubbhuset er nok neste økt.

Følg med her for flere nyheter!

18-2020 Nedre Ono postplukk/mellomdistanse

Denne økten hang ute tidlig i høst, men ble tatt inn pga. elgjakten. Nå er den hengt ut igjen, til glede for alle dere som ikke rakk å løpe den sist gang. Økten er 4,4 km med 19 poster (småskjermer). Økten er veldig intensiv med mye kartlesing. Men er delvis lagt i et nytegnet område hvor vi ikke har hatt poster i “moderne tider”.  Kartet er trykket på plastark på A4-format i målestokk 1:7500. Per Olav har laget økten.

19-2020 Vittersø mellom

Ole Petter laget denne økten fra Tjølling travbane (landbane) tidligere i høst. Det er ganske få som har løpt denne økten, da vi også hadde treningsløp fra samme arena i den samme tidsperioden. Økten er 5,5 km med 16 poster, og er flat og fin. Faktisk vil du nok bare oppleve en motbakke underveis. Men løypen er også variert og god, og utnytter terrenget på en bra måte. Økten er trykket på plastkart i målestokk 1:7500.

 

20-2020 Rakke o-intervaller

Per Olav har laget en ny økt på 5,6 km med 5 o-intervaller og totalt 21 poster. Parkering på 3-kanten på Rakke, like ved Solplassen og Rakke camping. Det henger småskjermer og reflekser på postene. Slik at økten kan være egnet også for en nattøkt.  Økten er trykket på A4-plastark og har målestokk 1:7500.

Taktiske tips er å holde fokus på løpbarhet. Benytt stier og tenk på forlenging og bruk kanter i terrenget til å orientere godt. Det er stort sett mye kartlesing på Rakke-kartet. Det er ikke gafling på denne økten. Vi tror dere kan kose dere med denne økten – alene eller i et felt. 

21-2020 Aske mellomdistanse

Per Olav har laget en ny økt på 4,8 km med 21 poster med småskjermer. Parkering ved kirkegården i Askeskogen (som vanlig). Den er stedvis ekstremt krevende o-teknisk. Det er mye intensiv finlesing av kartet underveis. Så vi tror at du som digger utfordringer kan ha glede av å løpe denne økten – for å bryne seg selv litt. Denne økten er nok ikke for deg som helst vil ha høy fart med veivalgsorientering. 

Videre er det ikke løv på trærne nå, slik at grønne områder har litt bedre sikt og løpbarhet. Kartet er printet i målestokk 1:7.500 på plastark på A4-ark. 

 

 

 

 

22-2020 Vestmarka syd – o-intervaller

Jørn Sundby har nå laget en ny økt på vårt kart fra O-festivalen 2019, og har hengt ut store skjermer. Denne gangen er det o-intervaller med arena fra Dammen Ridesenter. Økten er selvfølgelig A-nivå og har 3 intervaller med 6 eller 7 poster på hvert drag. Taktisk anbefaler deg å tenke løpbarhet og vurdere kurver. Kartet er trykket på plastark A4 med målestokk 1:7500.

23-2020 Lauvbu – mellomdistanse

Rolf Gjølberg har laget en mellomdistanse på det nye utvidede kartet nordover fra Rømminga. Vi velger å kalle kartet for Lauvbu, for økten går nesten til Lauvesetra. Du kan velge mellom A-lang på 4,9 km med 16 poster trykket på 1:7500. Eller A-kort på 3,0 km med 9 poster. Merk at det er 600 meter fra den store parkeringen på Rømminga til start/mål. Det henger store skjermer på postene. Løypen er ganske teknisk krevende, og det er moro å løpe på et nytt kartområde. 

Fra langløypen i Lauvbu.

24-2020 Vinter-Jukola på Dolvi

Denne økten er spesialdesignet for Vinter-Jukola 2.desember med arena på vanntårnet på Dolvenhøyda. Økten gjennomføres nå kun som en fast økt. Ole Petter har hengt ut refleksskjermer, slik at du kan løpe økten både på natta og i dagslys. Løyper: A-lang (5,3 km), A-kort (3,4 km), B (3,4 km) og C (2,1 km). A-lang og A-kort er trykket på plastkart i målestokk 1:7.500, Kart ligger på klubbhuset. Økten har mye flott orientering med stedvis krevende kurvebilde, men også flate fine koller med retningsløping. Avslutningene på løypene går på moreneryggen med en helt annen terrengtype.  

Generell info

 

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. Merk ny nøkkelløsning på klubbhuset – spør om du trenger hjelp til å komme inn.
Kartene ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn. Vi trykker optimalisert løype på A4. Slik at alle får en målestokk de kan lese kartet godt.

 

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller pogulbrandsen@gmail.com). Da kan du få ferdige kart, eller PDF på e-post.

Pris pr. kart 30 kr. Vipps: #117039 “Larvik OK – Kart og treninger”.