Møt våren med LOK’s faste økter

Status pr. 21. februar


Det er fortsatt strenge smittevernregler, og dermed er det viktig å prioritere å ha mange faste økter tilgjengelig.

Vi har nå en god mengde med faste økter til nytte og glede for våre medlemmer og andre o-løpere. Vi vil også fortsette jobben med å lage nye faste økter i tiden framover. Flere av øktene har hengt ute lenge, og vil byttes ut etter hvert.

Følg med her for flere nyheter!

18-2020 Nedre Ono postplukk/mellomdistanse

Denne økten hang ute tidlig i høst, men ble tatt inn pga. elgjakten. Nå er den hengt ut igjen, til glede for alle dere som ikke rakk å løpe den sist gang. Økten er 4,4 km med 19 poster (småskjermer). Økten er veldig intensiv med mye kartlesing. Men er delvis lagt i et nytegnet område hvor vi ikke har hatt poster i “moderne tider”.  Kartet er trykket på plastark på A4-format i målestokk 1:7500. Per Olav har laget økten.

19-2020 Vittersø mellom

Ole Petter laget denne økten fra Tjølling travbane (landbane) tidligere i høst. Det er ganske få som har løpt denne økten, da vi også hadde treningsløp fra samme arena i den samme tidsperioden. Økten er 5,5 km med 16 poster, og er flat og fin. Faktisk vil du nok bare oppleve en motbakke underveis. Men løypen er også variert og god, og utnytter terrenget på en bra måte. Økten er trykket på plastkart i målestokk 1:7500.

 

20-2020 Rakke o-intervaller

Per Olav har laget en ny økt på 5,6 km med 5 o-intervaller og totalt 21 poster. Parkering på 3-kanten på Rakke, like ved Solplassen og Rakke camping. Det henger småskjermer og reflekser på postene. Slik at økten kan være egnet også for en nattøkt.  Økten er trykket på A4-plastark og har målestokk 1:7500.

Taktiske tips er å holde fokus på løpbarhet. Benytt stier og tenk på forlenging og bruk kanter i terrenget til å orientere godt. Det er stort sett mye kartlesing på Rakke-kartet. Det er ikke gafling på denne økten. Vi tror dere kan kose dere med denne økten – alene eller i et felt. 

21-2020 Aske mellomdistanse

Per Olav har laget en ny økt på 4,8 km med 21 poster med småskjermer. Parkering ved kirkegården i Askeskogen (som vanlig). Den er stedvis ekstremt krevende o-teknisk. Det er mye intensiv finlesing av kartet underveis. Så vi tror at du som digger utfordringer kan ha glede av å løpe denne økten – for å bryne seg selv litt. Denne økten er nok ikke for deg som helst vil ha høy fart med veivalgsorientering. 

Videre er det ikke løv på trærne nå, slik at grønne områder har litt bedre sikt og løpbarhet. Kartet er printet i målestokk 1:7.500 på plastark på A4-ark. 

 

 

 

 

22-2020 Vestmarka syd – o-intervaller

Jørn Sundby har nå laget en ny økt på vårt kart fra O-festivalen 2019, og har hengt ut store skjermer. Denne gangen er det o-intervaller med arena fra Dammen Ridesenter. Økten er selvfølgelig A-nivå og har 3 intervaller med 6 eller 7 poster på hvert drag. Taktisk anbefaler deg å tenke løpbarhet og vurdere kurver. Kartet er trykket på plastark A4 med målestokk 1:7500.

23-2020 Lauvbu – mellomdistanse

Rolf Gjølberg har laget en mellomdistanse på det nye utvidede kartet nordover fra Rømminga. Vi velger å kalle kartet for Lauvbu, for økten går nesten til Lauvesetra. Du kan velge mellom A-lang på 4,9 km med 16 poster trykket på 1:7500. Eller A-kort på 3,0 km med 9 poster. Merk at det er 600 meter fra den store parkeringen på Rømminga til start/mål. Det henger store skjermer på postene. Løypen er ganske teknisk krevende, og det er moro å løpe på et nytt kartområde. 

Fra langløypen i Lauvbu.

01-2021 Nalum – forlenging og løfte blikket

Per Olav har laget denne økten på den ytterste delen fra Nalumstranda. Det er mange poster utover svabergene som gir flotte naturopplevelser i godvær. O-teknisk fokus ute på svabergene er å forlenge med koller og kanter i terrenget. Men bruk også mulighetene når man står på posisjoner med god sikt til å løfte blikket og se langt fram mot neste post. Merk at det foregår et stort VA-prosjekt i hytteområdet i midtre del av terrenget. Det er gravd opp mye, og små stier oppleves som veier. Dette er ikke inntegnet, men skal ikke by på noen problemer i løype. Det er strekkene 10-12 og 19-20 som er litt involvert. Helt nye småskjermer henger på postene. Økten er 5,5 km med 21 poster. Kartet er printet i målestokk 1:7.500 på plastark på A4-ark.

 

Generell info

 

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. Merk ny nøkkelløsning på klubbhuset – spør om du trenger hjelp til å komme inn.
Kartene ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn. Vi trykker optimalisert løype på A4. Slik at alle får en målestokk de kan lese kartet godt.

 

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller pogulbrandsen@gmail.com). Da kan du få ferdige kart, eller PDF på e-post.

Pris pr. kart 30 kr. Vipps: #117039 “Larvik OK – Kart og treninger”.