Bruk av GPS

GPS (Global Positioning Service) bruker signaler fra satellitter til å beregne sin posisjon. Systemet ble opprinnelig utviklet til militært formål, men i dag er det svært vanlig at sivile også bruker signalene.

Vær oppmerksom på at signalstyrken som når ned til din enhet kan variere. Elementer som kan påvirke signalene er vegetasjon (høye trær), bygninger, stup, skrenter, reflekser fra havet, samt værforhold og atmosfærisk aktivitet. Legger vi alt dette sammen, er det lettere å forstå hvorfor posisjonen ikke alltid kan vises like nøyaktig.

Georefererte kart

At et kart er georeferert, vil si at det er tegnet med tilpasning til bruk sammen med GPS. Dersom kartet skrives ut på papir, vil selvsagt ikke georeferansen følge med, men dersom kartet brukes i en elektronisk enhet som kan motta og vise GPS-posisjon, kan kartet brukes som navigasjon.

Som nevnt over, vil signalstyrken påvirke visningen av faktisk plassering. Ikke stol blindt på det GPS-en viser. Les kartets innhold og bruk GPS-visningen som assistent. Er du i tvil, så stol på deg selv og ikke på GPS-en.

Når et orienteringskart tegnes, gjøres dette med fokus på at kartet skal være lesbart i fart. Dette betyr at av og til må kartets symboler gjenkes til, slik at de vises innenbyrdes i forhold til hverandre, men kanskje ikke helt korrekt sett i forhold til elementenes georeferanse. Da proiriteres lesbarhet, da det normalt ikke er tillatt med elektroniske hjelpemidler i orienteringsidretten. I slike tilfeller vil du kunne oppleve at georeferansen viser noe til siden for der du faktisk befinner deg. Stol på deg selv!

Gamle kart som georefereres

Klubben har flere kart som er av eldre dato. Opprinnelig var disse kartene ikke georefererte, men vi har ordnet dette i senere tid. For slike kart kan du oppleve at enkelte områder ikke er like godt georeferert som andre. Dette skyldes at eldre kart kan ha hatt visse innenbyrdes skjevheter. Nok en gang – stol på deg selv!

God tur!