Verv og funksjoner

(Dette er komiteene og andre verv, for en oversikt over styret se her.)

Treningskomite

Kartkomite

 • Ole Petter Aasrum (leder) | opa@norconsult.no / 454 04 407
 • Rolf Gjølberg
 • Bjørn Paulsen
 • Kåre Torbjørnsen

Turorienterings- og stolpejaktkomite

 • Tom Kristensen (leder) | tom@kristensen.larvik.no / 9516 1107
 • Lars Fremstad
 • Randi K. Nærum
 • Anne Gro Styrvold
 • Elisabeth Undstad

Klubbhuskomite

 • Jørgen Frøyd (leder) | froeyd@hotmail.com / 916 93 598
 • Ole Edvard Hjortland
 • Trond Strandberg

VDG-kontakt

Materialforvalter

Drakt- og tøyforvalter

Valgkomite

Kontrollutvalg