Ordførerkjedet

Kjedet vekk

DENNE HISTORIEN BLE LAGET I 2015 OG GJELDER IKKE FOR 2016. I 2016 har klubbens medlemmer dessverre ikke rukket å lage opplegget ferdig, da påsken kom tidlig og ungdommene har vært på treningssamlinger, mm.
God påske!

Torsdag 9. blir det oppdaget at ordførerens kjede er forsvunnet. Ingen vet hvem som har tatt det, nøyaktig når det ble borte eller hva som har skjedd. Ordføreren er fortvilet, ikke bare føler han seg naken uten sitt ordførerkjede, men nå får han ikke representert for kommunen. Dette er aldeles krise! Superetterforskeren Sven Broneli blir koblet inn i saken og ganske snart klarer han å danne seg et bilde av hva som kan ha skjedd.

portrett-4

Broneli oppsummerer med å ta utgangspunkt i de seneste nyhetene i Larvik, som har vært preget av maktkamp og uro. Striden står om bygging av ny storskole. Ettermiddagen mandag 6. tok saken tatt en helt ny vending, da ordfører besluttet at det blir ingen storskole, men kommunen skal i stedet satse alt på en ny gigant-kran på kaia for å sette Larvik på transport-kartet. Kranen skal etter planen leveres allerede om to uker og skal behørig åpnes av ordføreren selv, noe som blir vanskelig uten ordførerkjedet. Ordføreren omtaler tyveriet som sabotasje.

portrett-3

Ordføreren mener å ha andre politikere med seg i saken. Her kan nevnes Tor Medhammeren, som sier han støtter ordføreren i hans valg. Dette begrunner han i kommunens dårlige økonomi. Mange har meninger om den potensielle storskolen. Ikke bare skulle den være Larviks nye stolthet, den skulle også romme et supernova av et badeland til glede for folk langt ut over kommunegrensen. Privatetterforsker Broneli har brukt dagene etter forsvinningen til å undersøke saken nærmere og har, etter en rekke avhør, landet på at det må være en av fem mulige personer som kan ha noe med det forsvunne ordførerkjedet å gjøre, heriblant Tor Medhammeren.

portrett-8

Lærer Stine Striks er en av forkjemperne for en ny storskole. Hun er oppgitt over ordføreren som har tatt en slik vending i saken. Frk. Striks mener den gamle skolen er loslitt, det er dårlig inneklima og ungene trenger absolutt et bedre lærested der de slipper å dele klasserom med biller og mugg.
portrett-5

Broneli har også Helga Lene Hjemme litt i kikkerten, hun er leder for ungdomsklubben og har i lang tid engasjert seg sterkt i saken om å få bygget badeanlegget, slik at ungene skal ha noe positivt å drive med, som hun kaller det.

portrett-2

Kioskeier Lill Egodt er en nær venn av Frk. Striks. Frkt. Striks kunne i sitt avhør berette at Lill Egodt har vært svært positiv til byggingen av den nye storskolen. Kiosken hennes ligger nemlig tvers over veien for den tomten der skolen var planlagt bygget, og det skal vel ikke stikkes under en stol at hun så fram til en viss fortjeneste som følge av en ny, stor kundemasse.

portrett-7

Den siste Broneli har med seg på listen over aktuelle kandidater, som han kaller det, er kommunegartneren Rose Hagen. Broneli har foreløpig ikke fått avhørt Hagen, men iflg. opplysninger fra flere vitner, har Hagen i kommunekantinen uttrykt stor glede over det kommende gigantiske grøntanlegget rundt skolen, der hun var innstilt som overgartner. Han har også fått informasjon fra ordføreren, som har bekreftet at Hagen også figurerer som hans private gartner.
portrett-1

Tirsdag 14. skjer det noe viktig. Den ferske o-løperen Finn Erik Kefram, han var nok litt på avveie (red. anm.), finner ordførerkjedet.
Ordførerkjedet i skogen

I sitt avhør forklarer Kefram at han snublet da han leste kartet mens han løp og mistet både kart og kompass. Da han skulle plukke opp remediene så han noe som blinket.

Intervju-o-løper

portrett-6

ØPs nyansatte journalist og fotograf Vilde Skjeno – kjent som pågående og dyktig, følger saken tett. Hun kan berette fra sikre kilder at flere spor i saken finnes ute på Rakke. Hintene henger som poster på kartet og for å løse saken må publikum ta seg dit for å hjelpe Broneli. Alle som registrerer seg med riktig løsning er med i trekningen av flere flotte premier. Ved å oppsøke postene får du flere hint i saken, som kan hjelpe deg med å finne riktig gjerningsperson.

God jakt!