Skøytemoro

NB! Det presiseres at all ferdsel på isen skjer på eget ansvar!

Når du er på isen, hvis du hører knakelyder, romling eller knitrelyder, SNU STRAKS og vend tilbake der du kom fra.

Da postene ble hengt ut, ble isens tykkelse målt flere steder i nærheten av postene. Alle målingene viste en istykkelse på mellom 10 og 14 cm. I det skraverte området er isen tynnere, det er mange sprekker og isen knaker. IKKE GÅ DER!

Her kan du lese mer om isforhold og hvor tykk isen bør være for å være trygg.

Skøytemoro med EKT på nyttårsaften

Dette er som et o-løp med EKT (tidtaking).

Fri start 12.00-13.00.

Parkering på Ra ungdomsskole.

Om du har mulighet, er det fint om du melder deg på via Eventor, da vet vi omtrent hvor mange kart vi skal lage.

ALL FERDSEL SKJER PÅ EGET ANSVAR!