Symbolforklaringer

Orienteringskart bruker farger og symboler til å framstille ulike detaljer i terrenget.

Vær oppmerksom på at det finnes to ulike typer orienteringskart, skogskart og såkalte sprintkart. Sistnevnte har høy målestokk, er svært detaljert og inneholder vanligvis områder i urbane strøk, som parker, boligfelt og mindre skogsområder.

Sprint

Symbolbeskrivelse_sprint

 Skog

Symbolforklaring_skog_kort