Digitalt årsmøte mandag 7. juni 2021

På grunn av koronarestriksjonene er årsmøtet flytta fram i forhold til når det vanligvis pleier å bli holdt. Det innkalles til digitalt årsmøte i Larvik orienteringsklubb mandag 7. juni 2021 klokka 18.00 i form av videokonferanse. De vanlige årsmøtesakene står på sakslista og etter årsmøtet vil det informeres om sesongen videre. Saker, årsrapport og regnskap/budsjett er tilgjengelig.

Dette har vært et spesielt år fra mars 2020 og det pågår fortsatt, la oss håpe det normaliseres mot sommeren.

Koronarestriksjoner gjør at vi ikke kan møtes fysisk, hverken ute eller inne. Årsmøtet holdes derfor digitalt, i form av videokonferanse. Det opprettes to møter mandag 7. juni:

Et digitalt møte gjør at både medlemmer og møteledere må vise disiplin og forberede seg godt for at det skal fungere best mulig. Noen tips:

  • Les gjennom årsmøtedokumentene godt på forhånd. Send veldig gjerne kommentarer/innspill/forslag til styret på forhånd til post@larvikok.no, så blir det enklere for alle. Dette gjelder særlig om en kvier seg for å ta ordet på videomøtet.
  • NIFs introduksjon om møtet i MS Teams
  • For å be om ordet brukes «rekk opp handa»-funksjonen i MS Teams.
  • Uten å forskuttere behandlinga, så antar vi ikke store kontroverser i avstemningene. Planen å bruke chatten i MS Teams til å vise stemmetegn.
  • Har du spørsmål av ett eller annet slag, ta kontakt med tom@kristensen.larvik no / 9516 1107.

Vi behandler saker på årsmøtet etter vedtektene. Varsla forslagsfrist har gått ut og ingen forslag kom inn fra medlemmene.

  • Saksliste og årsrapport kan du laste ned herfra. (Oppdatert 30. mai med informasjon om vandrepokalen i stafett (D17-) som tilfalt klubben til odel og eie med flest napp!)
  • Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 kan medlemmer få tilsendt, bruk e-postadressa arne.dirdal@gmail.com.
  • Valgkomiteens innstilling kan du laste ned her.