Siste flytting: Årsmøte mandag 7. juni 2021

På grunn av koronarestriksjonene flytter vi årsmøtet fram i tid enda en gang: Det innkalles til årsmøte i Larvik orienteringsklubb mandag 7. juni 2021 klokka 18.00 på klubbhuset. De vanlige årsmøtesakene står på sakslista og vi setter et kort medlemsmøte i etterkant. Saker, årsrapport og regnskap/budsjett er tilgjengelig.

Hold av datoen allerede nå!

Dette har vært et spesielt år fra mars 2020 og det pågår fortsatt, la oss håpe det normaliseres mot sommeren. Vi tror det blir mulig med godt, gammeldags møte på klubbhuset vårt. Uansett er dette siste mulighet til å holde årsmøtet.

Om vi må kjøre dette digitalt – som videomøte – vil vi legge til rette og gi en mulighet til å prøve ut teknologien i forkant av møtet.

Vi behandler saker på årsmøtet etter vedtektene. Varsla forslagsfrist har gått ut og ingen forslag kom inn fra medlemmene.

  • Saksliste og årsrapport kan du laste ned herfra.
  • Regnskap for 2020 og budsjett for 2021 kan medlemmer få tilsendt, bruk e-postadressa arne.dirdal@gmail.com.