Årsmøte mandag 3. februar 2020

Det innkalles til årsmøte i Larvik orienteringsklubb mandag 3. februar 2020 klokka 18.00 på klubbhuset. De vanlige årsmøtesakene står på sakslista og vi setter et kort medlemsmøte i etterkant. Forslag som ønskes behandla på årsmøtet sende styret seinest 19. januar.

Hold av datoen allerede nå!

Vi behandler saker på årsmøtet etter vedtektene. Endelig saksliste, årsrapport og øvrige dokumenter legges ut på hjemmesida seinest ei uke før årsmøtet.

Eventuelle forslag til årsmøtet sendes styret seinest ved utgangen av søndag 19. januar 2020, bruk e-postadressa post@larvikok.no.