Årsmøte tirsdag 15. mars 2022

Det innkalles til årsmøte i Larvik orienteringsklubb tirsdag 15. mars 2022, klokka 18.00 på klubbhuset. De vanlige årsmøtesakene står på sakslista og vi setter et kort medlemsmøte i etterkant. Hold av datoen!

Vi behandler saker på årsmøtet etter vedtektene. Endelig saksliste, årsrapport og øvrige dokumenter legges ut på hjemmesida seinest ei uke før årsmøtet.

Eventuelle forslag til årsmøtet sendes styret seinest ved utgangen av tirsdag 1. mars 2022, bruk e-postadressa post@larvikok.no.

Gjeldende vedtekter for Larvik OK finner dere her.