Status faste økter etter påske

Status 7. april

 

Nå er en ny økt klar på Ulfsbakk! Og alle våre faste økter er i praksis snøfrie. 

Vi får se hva vi gjør med de faste øktene framover. Med nåværende smittevernregler (5a), kan vi ikke starte med treningsløp på vanlig måte. Så det blir nok ukas løype i stedet. Dermed blir det et konstant tilbud om nye økter i tiden framover. Mens noen av de eldste øktene (fra i fjor) tas nok inn siste halvdel av april. 

LOK har nå en god mengde med faste økter til nytte og glede for våre medlemmer og andre o-løpere.    

Følg med her for flere nyheter!

18-2020 Nedre Ono postplukk/mellomdistanse

Denne økten hang ute tidlig i høst, men ble tatt inn pga. elgjakten. Nå er den hengt ut igjen, til glede for alle dere som ikke rakk å løpe den sist gang. Økten er 4,4 km med 19 poster (småskjermer). Økten er veldig intensiv med mye kartlesing. Men er delvis lagt i et nytegnet område hvor vi ikke har hatt poster i “moderne tider”.  Kartet er trykket på plastark på A4-format i målestokk 1:7500. Per Olav har laget økten. Vi tror man kan løpe denne økten igjen fra palmehelgen, men vær forberedt på litt snø og is enkelte plasser.

21-2020 Aske mellomdistanse

Per Olav har laget en ny økt på 4,8 km med 21 poster med småskjermer. Parkering ved kirkegården i Askeskogen (som vanlig). Den er stedvis ekstremt krevende o-teknisk. Det er mye intensiv finlesing av kartet underveis. Så vi tror at du som digger utfordringer kan ha glede av å løpe denne økten – for å bryne seg selv litt. Denne økten er nok ikke for deg som helst vil ha høy fart med veivalgsorientering. Du finner ikke noe særlig snø og is her.

Videre er det ikke løv på trærne nå, slik at grønne områder har litt bedre sikt og løpbarhet. Kartet er printet i målestokk 1:7.500 på plastark på A4-ark. 

Askeøkten i Livelox

 

 

 

22-2020 Vestmarka syd – o-intervaller

Jørn Sundby har nå laget en ny økt på vårt kart fra O-festivalen 2019, og har hengt ut store skjermer. Denne gangen er det o-intervaller med arena fra Dammen Ridesenter. Økten er selvfølgelig A-nivå og har 3 intervaller med 6 eller 7 poster på hvert drag. Taktisk anbefaler deg å tenke løpbarhet og vurdere kurver. Kartet er trykket på plastark A4 med målestokk 1:7500. Denne økten er løpbar allerede, selv om det er litt snø og is enkelte steder.

23-2020 Lauvbu – mellomdistanse

Rolf Gjølberg har laget en mellomdistanse på det nye utvidede kartet nordover fra Rømminga. Vi velger å kalle kartet for Lauvbu, for økten går nesten til Lauvesetra. Du kan velge mellom A-lang på 4,9 km med 16 poster trykket på 1:7500. Eller A-kort på 3,0 km med 9 poster. Merk at det er 600 meter fra den store parkeringen på Rømminga til start/mål. Det henger store skjermer på postene. Løypen er ganske teknisk krevende, og det er moro å løpe på et nytt kartområde. Vi tror det vil være mulig å løpe denne økten fra palmehelgen. 

Fra langløypen i Lauvbu.

01-2021 Nalum – forlenging og løfte blikket

Per Olav har laget denne økten på den ytterste delen fra Nalumstranda. Det er mange poster utover svabergene som gir flotte naturopplevelser i godvær. O-teknisk fokus ute på svabergene er å forlenge med koller og kanter i terrenget. Men bruk også mulighetene når man står på posisjoner med god sikt til å løfte blikket og se langt fram mot neste post. Merk at det foregår et stort VA-prosjekt i hytteområdet i midtre del av terrenget. Det er gravd opp mye, og små stier oppleves som veier. Dette er ikke inntegnet, men skal ikke by på noen problemer i løype. Det er strekkene 10-12 og 19-20 som er litt involvert. Helt nye småskjermer henger på postene. Økten er 5,5 km med 21 poster. Kartet er printet i målestokk 1:7.500 på plastark på A4-ark. Vi har fått melding om huggorm i solsteken rundt 6.posten, så vær forsiktig der i varmt og godt vær. 

Livelox til Nalum-økten

 

 

 

02-2021 Hegdal – mellomdistanse
Per Olav har laget en ny økt på Hegdal med parkering i krysset på Rauanveien ned til Gjelstad. Økten er 5,1 km med 19 poster (småskjermer). Dette er en fin mellomdistanse som man kan ta som høyøkt. Men så tidlig i sesongen kan det også være lurt å løpe økten rolig med fokus på å orientere godt. Det er flere flate og litt diffuse partier som krever bruk av kompasset. Tenk også på å “løpe på vinkler”. Dette betyr at du ser hvilken vinkel du skal krysse en bekk eller sti. Om vinkelen stemmer når du krysser er du rett, mens en feil vinkel ofte er indikasjon på at du sklir ut på kursen. Det er også flere partier med spennende kurvelesing. Man må også fokusere på løpbarhet. Det er nok en fordel å løpe denne økten før løvet kommer på trærne. Kartet er trykket på plastark i 1:7500 på A4. 

    Livelox til Hegdal-økten 

 

 

03-2021 Rakke – o-intervaller

Denne nye økten er også laget av Per Olav. Det er 7 intervaller fordelt på 3-4 poster pr. intervall. Totalt har økten 24 poster fordelt på 5,8 km. Det henger store skjermer på postene. Vi har ikke hengt ut skjermer på startpostene. De klarer du å finne på egen hånd. Kartet er trykket i 1:7500 på A4 – plastark. Gode tips for denne økten er å lese mye kart og tenke løpbarhet når du velger veivalg. Rakke er røft i de grønne områdene, spesielt vegetasjonen rett på innsiden av svabergene. Det er ofte mulig å tenke forlengingsteknikk på strekkene. Vi tror det er nyttig med o-intervaller her, da man kan få litt mental pause mellom dragene. Det blir nok kartlesing for å finne postene.

Livelox til Rakke-økten

 

 

 

04-2021 Vittersø – o-intervaller

Denne økten er laget av Per Olav. Det er 6 intervaller fordelt på 3-4 poster pr. intervall. Totalt har økten 21 poster fordelt på 6,2 km. Det henger små skjermer på postene, men ingenting på startpostene. Kartet er trykket i 1:10.000, men heldigvis er det stort sett lite detaljer på Vittersø. Så det er ganske greit lesbart. Konkylie data har trykket kart på plastark.
O-teknisk blir det ofte litt retningsløping/kompass på Vittersø. Det kan være et poeng å tenke løpbarhet på noen strekk med mye grønt. Post 20 bør du ta fra nordøst, som også er naturlig. Parkering ved Lisasletta, men det er også flere muligheter til å parkere på andre deler av løypen. Om du deler opp økten.

Livelox til Vittersø-økten

 

 

05-2021 Ulfsbakk postplukk

Denne økten er også laget av Per Olav. Den har litt fokus på intensiv kartlesing og postplukk. Den er til tider svært vanskelig, spesielt oppe i nordvestre delen av løypen (4-13). Fokuset bør være på retning, samt å følge kanter og lese mye kart. Totalt har økten 23 poster fordelt på 5,3 km. Det henger store skjermer på postene. Kartet er trykket på plastkart av Konkylie Data i 1:8.000.

I uke 14 blir denne økten benyttet som ukas løype. Da er det også tilbud om A-kort og N-løype.
Link til ukas løype i Eventor

Livelox til Ulfsbakk 

 

Generell info

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. Merk ny nøkkelløsning på klubbhuset – spør om du trenger hjelp til å komme inn.
Kartene ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn. Vi trykker optimalisert løype på A4. Slik at alle får en målestokk de kan lese kartet godt. Fint om dere gir beskjed til Per Olav om det er tomt for kart på en eller flere av øktene. Slik at vi får trykket opp et nytt opplag. Merk at PO også har et minilager med kart i bilen, så ta kontakt om du trenger kart.

 

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller pogulbrandsen@gmail.com). Da kan du få ferdige kart, eller PDF på e-post.

Pris pr. kart 30 kr. Vipps: #117039 “Larvik OK – Kart og treninger”.