Status faste økter – fra 14.juni

Status 14.juni

 

Det er stadig endringer i våre faste økter. Nå har vi hengt ut en ny økt på Vindfjell. Denne er spesielt egnet til ungdom som skal løpe Hovedløpet i Levanger (Frol). Ellers kommer det nok snart melding om at vi tar inn flere økter som har hengt ute lenge nok. Samtidig kommer vi nok til å lage nye økter. 


Larvik er nå på nasjonale smittevernregler, gjenåpningsnivå 2. Treningsløpene er ferdig for sommeren 16.juni. Postene henger ute resten av uka, til og med mandagen etter. Du finner øktene i Eventor som type= Ukas løype. De har også Livelox tilgjengelig.

Følg med her for flere nyheter!

03-2021 Rakke – o-intervaller

Denne nye økten er også laget av Per Olav. Det er 7 intervaller fordelt på 3-4 poster pr. intervall. Totalt har økten 24 poster fordelt på 5,8 km. Det henger store skjermer på postene. Vi har ikke hengt ut skjermer på startpostene. De klarer du å finne på egen hånd. Kartet er trykket i 1:7500 på A4 – plastark. Gode tips for denne økten er å lese mye kart og tenke løpbarhet når du velger veivalg. Rakke er røft i de grønne områdene, spesielt vegetasjonen rett på innsiden av svabergene. Det er ofte mulig å tenke forlengingsteknikk på strekkene. Vi tror det er nyttig med o-intervaller her, da man kan få litt mental pause mellom dragene. Det blir nok kartlesing for å finne postene.

Livelox til Rakke-økten

 

 

 

04-2021 Vittersø – o-intervaller

Denne økten er laget av Per Olav. Det er 6 intervaller fordelt på 3-4 poster pr. intervall. Totalt har økten 21 poster fordelt på 6,2 km. Det henger små skjermer på postene, men ingenting på startpostene. Kartet er trykket i 1:10.000, men heldigvis er det stort sett lite detaljer på Vittersø. Så det er ganske greit lesbart. Konkylie data har trykket kart på plastark.
O-teknisk blir det ofte litt retningsløping/kompass på Vittersø. Det kan være et poeng å tenke løpbarhet på noen strekk med mye grønt. Post 20 bør du ta fra nordøst, som også er naturlig. Parkering ved Lisasletta, men det er også flere muligheter til å parkere på andre deler av løypen. Om du deler opp økten.

Livelox til Vittersø-økten

 

 

05-2021 Ulfsbakk postplukk

Denne økten er også laget av Per Olav. Den har litt fokus på intensiv kartlesing og postplukk. Den er til tider svært vanskelig, spesielt oppe i nordvestre delen av løypen (4-13). Fokuset bør være på retning, samt å følge kanter og lese mye kart. Totalt har økten 23 poster fordelt på 5,3 km. Det henger store skjermer på postene. Kartet er trykket på plastkart av Konkylie Data i 1:8.000. Denne økten har også en A-kort løype. PDF-filer med løypene finner du i Eventor-linken under.

Link til ukas løype i Eventor  

Livelox til Ulfsbakk 

 

 

06-2021 Søndersrød
Lars Fremstad har laget en ny økt på Søndersrød med fokus på retning/kompasskurs. Økten er 2,7 km med 14.poster fordelt på 3 intervaller. Det henger skjermer på postene. Lars har også laget et eget analysedokument for denne økten med innhold, utviklingsområder og selvevaluering. Ta kontakt med Per Olav eller Lars om du ønsker dette dokumentet før økten. 

 

07-2021 Eika (Bøkeskogen)

Utsnitt fra kurve-o.

Dette er en kurveøkt fra vårt treningsløp 12.mai, som også er ukas løype for uke 19. Økten blir hengende trolig til slutten av juni. A-lang har 14 poster og er 4km (1:7500). Mens A-kort er 3,2 km med 10 poster (1:6500). Den er litt fysisk lettere, om man kan si det om Vestmarka. Det henger store skjermer. Man kan få økten både på kurvekart og vanlig kart. Det er mange stier i terrenget man ikke ser på kurvekartet. Dette er en økt med mange ulike kurvemomenter å jobbe med. 

Link til ukas løype i Eventor

Livelox til kurve-o Eika

08-2021 Undergangen Vestmarkveien/gamle E-18

Denne økten var ukas løype/Vestfold vårcup uke 20. A-lang (4,7 km) og A-kort (3,5 km) henger videre som fast økt. Det henger store skjermer på postene. Kartet er i målestokk 1:7500. Spesielt A-lang har flere spennende veivalgsstrekk som er interessante å analysere i Livelox etterpå. Et tips i Vestmarka er å ha en plan for hele strekket, før du forlater posten. Og det er ofte lurt å tenke løpbarhet i dine veivalg.

Link til ukas løype i Eventor

Livelox til økten fra Undergangen Vestmarka

09-2021 Klubbhuset, Tanum

Denne økten var ukas løype uke 21. A-lang (4,6 km) og A-kort (2,9 km) henger videre som fast økt. Det henger store skjermer på postene. Kartet er i målestokk 1:8000. A-lang er lagt opp som o-intervaller med totalt 25 poster fordelt på 7 intervaller. A-kort er en vanlig løype med 13 poster. 

Link til Eventor (PDF-filer med løypene)

Link til Livelox

 

10-2021 Vindfjell
Denne nye økten går i et flott terreng på det gamle Vindfjellkartet fra 1992/93.

Vi har valgt å ta bort grønt og gult. Da dette overhodet ikke stemmer mer. Det er da bedre å orientere på kurver, retning og punktdetaljer. For det er jo egentlig slik man skal orientere i slike diffuse terreng som på Vindfjell. Økten er 5 km med 15 poster (småskjermer). Dere skal være klar over at småstier og slep ble tegnet på 90-tallet. Så du skal være en god “stifinner” for å tolke alle disse stiene på kartet. Selv om det mange steder går an å “ane” hvor stien går.
 
Merk at det går løs en god bøling med ungdyr i terrenget. Disse har kubjeller på seg, og bråker mye når de beveger seg. 
Her kan du laste ned PDF-filen – 10-2021_Vindfjell

Økten henger ute til august. Livelox blir klart før lørdag 19.6.

Generell info

Øktene er gratis for alle klubbens medlemmer, og kan hentes på klubbhuset. Merk ny nøkkelløsning på klubbhuset – spør om du trenger hjelp til å komme inn.
Kartene ligger på bordet like innenfor hovedinngangen. Vi rydder umiddelbart på dette bordet, om økter tas inn. Vi trykker optimalisert løype på A4. Slik at alle får en målestokk de kan lese kartet godt. Fint om dere gir beskjed til Per Olav om det er tomt for kart på en eller flere av øktene. Slik at vi får trykket opp et nytt opplag. Merk at PO også har et minilager med kart i bilen, så ta kontakt om du trenger kart.

 

For løpere fra andre klubber som ønsker å løpe våre økter, tar kontakt med Per Olav Gulbrandsen (41 300 777 eller pogulbrandsen@gmail.com). Da kan du få ferdige kart, eller PDF på e-post.

Pris pr. kart 30 kr. Vipps: #117039 “Larvik OK – Kart og treninger”.