Klubbhusdugnad mandag 13.mai

 

Vel møtt til vårdugnad på klubbhuset mandag 13. mai!
Møt opp klokka 17:30. Vi regner med å være ferdig rundt klokka 20:00.

Klubbhuskomitéen (Ole Edvard, Trond og Jørgen) og materialforvalter (Per Olav) styrer dugnaden, men hovedoppgaver er typisk:

  • Rydding og støvsuging/vask av alle rom, møbler, trapper med mer
  • Rydding i garasje og på indre lager
  • Skifte defekte lyspærer
  • Møbler/maskiner/utstyr – må noe repareres?
  • Sortere og gå over våre o-skjermer (kaste, reparere og ta ut knuter)
  • Er det noe annet som må repareres, males eller liknende?
  • Rake plen og rydde ute, samt fjerning av eventuelt søppel
  • Riste (og eventuelt vaske) alle gulvmatter
  • Vaske tidtakervognen utenpå og inni.
  • Tømme/fjerne alt søppel som er inne

Vi setter på kaffe og har annen drikke. Så satser vi også på at det blir noe å knaske på.

Det er også mulig å ordne seg nytt LOK-tøy om du trenger i løpet av dugnaden også.

Nå er det nemlig ryddet godt i klubbens løpstøy der hver størrelse har fått hver sin plastkasse.