Larvik OK med egen Facebook-side

I stedet for å ha en gruppe på Facebook, ble det forleden dag besluttet å terminere denne til fordel for en Facebook-side. En side er åpen for alle og vi kan på en bedre måte knytte denne siden (den du leser nå) opp mot en Facebook-side enn mot en gruppe, der vi blant annet kan lese ut statistikker, mm. Dette er viktig, ikke minst når vi skal rekruttere nye medlemmer til klubben.

Facebook-siden finner du på www.facebook.com/larvikok

Spread the word!!