Nytt styre

Slik blir styret for Larvik OK i 2013

Leder: Geir Nyseth
Nestleder: Per Olav Gulbrandsen
Kasserer: Elin Bjerva
Sekretær: Anette Hesselberg
Styremedlem: Ole Petter Aasrum
Celine Vik Olsen
Varamedlem: Per Henrik Langseth Zagar
Varamedl.: Tom Kristensen

Geir Nyseth - klubbens nye leder
Geir Nyseth – klubbens nye leder