Årsmøte 5. mars

Klubben avholder årsmøte på klubbhuset tirsdag 5. mars 2024 klokka 18:00. Hold av datoen allerede nå! Vi setter et medlemsmøte rett etterpå med informasjon og annet.

På årsmøtet blir det saker som bestemt i vedtektenes §16, som inkluderer:

  • Årsberetning
  • Regnskap og kontrollutvalgets beretning
  • Eventuelle innkomne forslag
  • Fastsette medlemskontingent
  • Budsjett
  • Organisasjonsplan
  • Valg

Forslag som ønskes behandla på årsmøtet må være styret i hende innen utgangen av tirsdag 20. februar. Sendes post@larvikok.no.

Endelig saksliste, årsrapport med videre legges ut på hjemmesida vår seinest ei uke før årsmøtet.

Det blir bevertning underveis.

Etter årsmøtet setter vi et medlemsmøte, sånn som vi pleier. Der tar vi en gjennomgang av planlagte aktiviteter, løp og turer utover året.