Årsmøte avholdt, nytt styre valgt

Årsmøtet blei avholdt med tett oppunder 30 medlemmer tilstede, de faste postene blei behandla og til slutt fikk møtet valgt et nytt styre – der alle verv var bekledd og kjønnskabalen gikk sånn passe opp.

Foto: Jørgen Frøyd Geir Nyseth takka av som leder etter å ha losa det begivenhetsrike året 2013 i land for klubben. Per Olav Gulbrandsen trakk seg som nestleder etter å ha gjort tjeneste i det vervet i veldig mange år, men fortsetter som leder av treningskomiteen.

Mye gjenvalg sånn ellers, men inn kommer Ida og Anne Gro som leder/nestleder. Det er også et par nye ansikter i rekrutteringskomiteen, som vil få en viktig oppgave i året som kommer.

Protokoll fra årsmøtet legges ut om kort tid, men her er oversikt over valga som blei gjort:

Styret

 • Leder Ida Vår K. Dirdal (Ny)
 • Nestleder Anne Gro Styrvold (Ny)
 • Kasserer Elin Bjerva (Gjenvalg)
 • Sekretær Annette Hesselberg (Ikke på valg)
 • Styremedlem Ole Petter Aasrum (Ikke på valg)
 • Styremedlem Tom Kristensen (Ikke på valg)
 • Varamedlem Per Henrik Langseth Zagar (Gjenvalg)
 • Varamedlem Celine Vik Olsen (Gjenvalg)

(Her gikk Celine inn som varamedlem og Tom «rykka opp» som styremedlem for å få kjønnskabalen til å gå opp).

Tur-O-komite

 • Leder Arne Kierulf Dirdal
 • Medlem Ola Rustad
 • Medlem Lise Levy

Treningskomite

 • Leder Per Olav Gulbrandsen
 • Medlem Jørn Sundby
 • Medlem Asbjørn Roe

Rekrutteringskomite

 • Ole Edvard Hjortland
 • Morten Kristoffersen
 • Peder Rauan

Klubbhuskomite

 • Leder Per Arne Grøtterød
 • Medlem Hans Rolf Frøyd
 • Medlem Arne T. Olsen
 • Medlem Gerd Langseth

Andre verv

 • Materialforvalter Per Arne Grøtterød
 • Drakt-/tøyforvalter Karina N. Stokkenes
 • VDG-kontakt Rolf Gjølberg
 • Revisor Stig Lomme
 • Revisor Ellen Åsbø

Valgkomite

 • Randi K. Nærum
 • Rolf Gjølberg
 • Geir Nyseth