Bli med på maledugnad

male2Klubbhuset trenger et strøk med maling, men dette gjøres seg ikke selv.

Vi satser på en felles maledugnad torsdag 21. august kl 18.

Om du kan være med, eller hvis du har spørsmål, ta kontakt med Per Arne på 916 76 148. Det er fint om vi kan få oversikt over hvem som dukker opp, slik at nødvendig utstyr skaffes på forhånd.

Vi sees!