Minneord Kåre Thorbjørnsen

Et sorgens og vemodig budskap har nådd oss. Vår alles kjære og trofaste medlem av Larvik orienteringsklubb, Kåre Thorbjørnsen, har gått bort. Kåre ble 77 år.

Alle våre medlemmer, kanskje først og fremst den eldre generasjonen, vil minnes han i dyp ærbødighet. Han var ikke en mann med store og mange ord, men en hederskar som alle lyttet til når han uttalte seg.

I sin ungdom var han en solid orienteringsløper som hevdet seg godt på nasjonalt nivå. Krevende og varierende tilhørighet i sin arbeidssituasjon, medførte at han etter hvert ikke kunne følge opp sin interesse for orienteringssporten. Hans inngående kunnskaper om stein og bruddrift førte ham til arbeidsplasser mange steder, både innenlands og utenlands.

På sine eldre dager returnerte han til vårt miljø. Ivrig løper, men hans hovedinteresse var viet til kartutvikling. Hans tusenvis av timer i nærområdet med fargeblyanter og synfaring er umulig å tallfeste. Kåres kvalifikasjoner og utholdenhet for å oppnå et perfekt resultat, er beundringsverdig.

Uansett hvilke oppgaver Kåre fikk forespørsel om å utføre i forbindelse med klubbens mindre eller mer omfangsrike arrangementer, var det aldri nei i hans munn. Han utførte alltid sine oppgaver til det fulle.

Larvik Orienteringsklubb har mistet en stor ressurs som bør være et forbilde for oss som nå må ta farvel til Kåre Thorbjørnsen. Vi sender våre tanker til hans nærmeste i disse tunge stunder.

Takk for alt du bidro med!

Hvil i fred, Kåre.

PS! Bisettelsen blir 2. januar kl. 14:00 ved Undersbo kapell.