Minneord Per Arne Grøtterød

Per Arne Grøtterød, som var æresmedlem i Larvik orienteringsklubb døde lørdag formiddag. Vi i o-klubben har vært så heldige å ha Per Arne som aktivt medlem i over 40 år. Det er uforståelig at dette skjedde så fort og at han ikke lengre er blant oss, han hadde fortsatt så mange planer som nå dessverre må utgå.

Han har utrettet utrolig mye for klubben og alle medlemmer opp gjennom åra. Per Arne var en av støttepillarene i klubbens dugnadsarbeid, som alle idrettsforeninger er avhengige av. Spesielt vil han bli husket for arbeidet knyttet til vårt klubbhus på Tanum. Et samlingssted som i dag fremstår som funksjonelt og tilpasset vår klubbs behov. Hvor mange timer Per Arne har lagt ned i dette arbeidet er det neppe mulig å beregne. Faktum er at huset neppe hadde hatt den standard det har uten at Per Arne holdt styringa. Vi er ham evig takknemlig for innsatsen, det blir en utfordring å erstatte ham.

Opp gjennom åra har han hatt mange lederroller i klubben. Det være seg forskjellige roller i styret og ulike komitéer, men også som løpsleder, mannskapssjef og prosjektleder når klubben hadde behov. Per Arne var et utprega ja-menneske. Spesielt husker vi hvor godt han utførte løpslederrollen da klubben hadde Veteranmesterskapet i Vestmarka i 1994 med opp imot 1000 deltagere. Per Arne var en god organisator som klubben med alle medlemmene kunne nyte mye godt av.

Gjennom sitt yrke som administrasjonssjef i Viken Skog hadde han en unik kjennskap til skog og skogeiere. Dette kom godt med i arbeidet med å få nødvendige tillatelser til å arrangere løp og karttegning.

Som aktiv o-løper fikk Per Arne mange fine plasseringer i ulike løp. Likevel er det hans evne til å omgås mennesker som utmerker seg. Uavhengig av om han var blant veteraner eller blant unge nybegynnere, hadde han en helt egen evne til å få folk til å føle seg trygge. Han var ikke blant dem som tok størst plass, men han var blant dem som gjorde mest – sikkert ikke bare for klubben vår. Hans lune og positive sosiale omgang med folk var gull verdt!

Vi kondolerer Ragnhild med familie og lyser fred over Per Arne. Det han sto for og bidro med vil være med videre i og blant oss.

For Larvik orienteringsklubb,
Tom Kristensen

Per Arne bisettes fra Undersbo kapell fredag 18. august klokka 13:30.