Ny lov

NIF har oppdatert sin lovmal for idrettslag og da må alle oppdatere sine vedtekter. Styret har fullmakt til å gjøre endringer av dette slaget og vår nye lov – eller vedtekter om du vil – finner du her, samt oversikt over hva endringene NIF har gjort går ut på.

Den nye loven gjelder fra 1. januar i år. Bakgrunnen for og oversikt over endringene finner du hos NIF her.

Lover for Larvik OK gjeldende fra 1. januar 2020 finner du her.