Oppdatert liste EKT-enheter (mai 2024)

Et par hengende enheter er bekreftet døde (84 og 97).

Vi har nå lagt ut en ny versjon av dokumentet med våre EKT-enheter.

Slik at arrangører av treningsløp og småløp kan få den siste versjonen. 

LOK EKT-enheter 2024

Vi vil snarest mulig henge oppdatert liste på veggen i garasjen, samt på korktavlen på møterommet på klubbhuset.