Oppdatert liste EKT-enheter

Vi har nå gjort en jobb med å sjekke at våre EKT -enheter fortsatt lever, samt notert på hvem som har fungerende diode.

Noen med diode er ødelagt etter for hard behandling. Disse har fått gaffa-tape over dioden.

Videre har vi ryddet i listen for alle de hengende enhetene som døde tidlig i høst.

Her finner dere en oppdatert liste med LOKs EKT-enheter som kan benyttes når du skal legge løyper til Vinter-Jukola, Tøffen eller andre arrangementer i tiden framover.

LOK EKT-enheter 2024

Vi vil snarest mulig henge oppdatert liste på veggen i garasjen, samt på korktavlen på møterommet på klubbhuset.