Saksliste til årsmøtet for 2016

Her følger sakslista og årsrapporten til årsmøtet vårt på klubbhuset mandag 6. februar 2017. Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene innen fristen og styret foreslår å opprettholde kontingenten som den er. Etter de formelle årsmøtesakene setter vi et kort medlemsmøte for å informere om aktuelle saker. Vel møtt!


ÅRSMØTE I LARVIK O-KLUBB 2016

MANDAG 6. FEBRUAR 2017 KL 18.00
KLUBBHUSET PÅ TANUM

Saksliste

 1. Åpning
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 4. Valg av dirigent, to sekretærer samt to til å signere protokollen
 5. Behandle klubbens årsberetning
 6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
 7. Behandle innkomne forslag
 8. Fastsette medlemskontingenten
 9. Vedta klubbens budsjett for 2017
 10. Valg av styre og komiteer for 2017
 11. Avslutning

Det vil bli enkel bevertning i form av kaker, frukt, kaffi og saft/brus underveis.

I etterkant av årsmøtet vil det bli et kort medlemsmøte med informasjon om sesongen 2017 og informasjon om Sørlandsgaloppen 2017 og O-festivalen 2019. Det blir også mulig å prøve nye sprinttrøyer og bestille disse for vårsesongen.

Dokumenter

Årsberetning, rapporter, regnskap og budsjettforslag vil være tilgjengelig på papir, for gjennomlesing i møtelokalet fra kl 17.00 på årsmøtedagen.