Styret fortsetter i Larvik OK i 2024

Tirsdag kveld var det årsmøte i Larvik OK på klubbhuset. 

Møtet gikk rolig og effektivt for seg og valgene viser få endringer fra i fjor.

Hele styret fortsetter som før.
Etter årsmøtet var det medlemsmøte med drøfting av framtidig stor-arrangement, Vestfold 2-dagers, årets treningsløp og klubbturer resten av sesongen.

Styret
Leder Tom Kristensen (gjenvalg, to år)
Nestleder Jørn Sundby (ikke på valg)
Kasserer Arne Dirdal (gjenvalg, to år)
Sekretær Celine Vik Olsen (ikke på valg)
Styremedlem Ole Petter Aasrum (gjenvalg, to år)
Styremedlem Elisabeth Undstad (ikke på valg)
Varamedlem Per Olav Gulbrandsen (gjenvalg, ett år)
Varamedlem Elin Bjerva (gjenvalg, ett år)

Treningskomitéen
Per Olav Gulbrandsen (leder)
Asgeir Fremstad
Ingrid Undstad

Kartkomitéen
Ole Petter Aasrum (leder)
Rolf Gjølberg
Bjørn Paulsen

Tur-orientering og stolpejaktkomitéen
Tom Kristensen (leder)
Anne Gro Styrvold
Lars Fremstad
Elisabeth Undstad
Celine Vik Olsen

Klubbhuskomite
Ole Edvard Hjortland (leder)
Jørgen Frøyd
Trond Strandberg

Rekrutteringskomite
Elin Bjerva (leder)
Karina Nordrum Stokkenes

VDG-kontakt
Trond Strandberg

Materialforvalter
Per Olav Gulbrandsen

Drakt- og tøyforvalter
Anne Gro Styrvold

Kontrollutvalg
Per Henrik L. Zagar (leder)
Linda Brathagen
Ole Jakob Nes (vara)