Årsmøte avholdt på tirsdag

Klubbens årsmøte blei avholdt på tirsdag med bra oppmøte som vanlig. Per Øystein Andersen blei utnevnt til æresmedlem av klubben og har også gått i bresjen i arbeidet med Hovedløp og O-landsleir. Et arrangement som ga ungdommene utfordringer og ei god sosial ramme, noe klubbens medlemmer og andre hjelpere kan være stolte av og som også ga et solid overskudd i 2015.

Per Øystein utnevnt til æresmedlem på årsmøtet 2. februar 2016.
Per Øystein utnevnt til æresmedlem på årsmøtet 2. februar 2016.

I forkant av møtet var det middagsservering med mat vi hadde til overs fra O-landsleiren, et hyggelig initiativ mens en leste regnskap, budsjett og andre dokumenter. Mange takk til kjøkkengjengen!

De vanlige årsmøtesakene blei presentert og diskutert. Protokollen fra årsmøtet legges ut på hjemmesida når den er klar, med en presentasjon av de vedtak som blei gjort.

Nytt styre blei valgt, samt personer i de ulike komiteene og verva som må til for at klubben skal drive med alle de ulike aktivitetene Larvik orienteringsklubb får til i løpet av et år.

Ida Vår Kierulf Dirdal takka av etter to år som leder, der hun virkelig har gjennomført en rekke små og store prosjekter og aktiviteter for klubber. Deriblant flere nyskapende opplegg og bruk av Apper på mobiltelefon for å fenge nye og yngre mennesker. Vi både håper og tror at Ida vil bidra med sitt oppkomme av ideer og sin gjennomføringskraft også utafor styret året som kommer.

Ida Vår takkes av og Tom overtar lederklubba. Årsmøteet 2. februar 2016.
Ida Vår takkes av og Tom overtar lederklubbe. Årsmøteet 2. februar 2016.

Det nye styret består av:

  • Leder Tom Kristensen
  • Nestleder Jørn Sundby
  • Sekretær Annette Hesselberg
  • Kasserer Elin Bjerva
  • Styremedlem Ole Petter Aasrum
  • Styremedlem Lars Ole Engebakken
  • Varamedlem Celine Vik Olsen
  • Varamedlem Anders Bjørningstad Kristoffersen

Per Olav Gulbrandsen fortsetter som leder av treningskomiteen, der han får med seg Anders B. Kristoffersen på laget. Rekruttkomiteen består av Ingrid Undstad og Ana Maria Wilhelmsen. Alle disse vil sammen med MOT.TV-kontakt Ole Edvard Hjortland finne sammen ganske så snart og legge en slagplan for å samordne treningskomite og rekrutteringsarbeid best mulig.