Årsmøte

Det innkalles med dette til årsmøte i Larvik orienteringsklubb på klubbhuset mandag 3. februar klokka 18:30. Til behandling foreligger vanlige årsmøtesaker etter vedtektene. Årsrapporten er tilgjengelig på nett.

Dagsorden for årsmøtet følger vedtektene:

  1. Åpning
  2. Godkjenne de stemmeberettigede
  3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
  4. Valg av dirigent, 2 sekretærer samt 2 til å underskrive protokollen
  5. Behandle klubbens Årsberetning
  6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
  7. Behandle innkomne forslag
  8. Fastsette medlemskontingenten
  9. Vedta klubbens budsjett
  10. Valg av styre og komiteer for 2014
  11. Avslutning

Forslag til årsmøtet må være styret i hende 2 uker før årsmøtet, altså seinest mandag 20. januar. Dette sendes leder på e-post: geir.nyseth@larvik.kommune.no.

Bevertning i form av kaker, kaffi og brus blir det som vanlig. Og i etterkant av årsmøtet settes et kort medlemsmøte for å informere om trening og planer videre på vårparten.

Vel møtt!