Årsmøtet. Saksliste og dokumenter

Klubben har som allerede annonsert sitt årsmøte tirsdag 2. februar 2016 kl 18.00 på klubbhuset. Her finner dere endelig saksliste, forslag og årsrapportene fra styret, komiteer m.v. Ta gjerne en skitur først, men det anbefales at en leser gjennom dette og stiller vel forberedt til årsmøtet.

Ellers legges alle dokumenter ut til gjennomlesing på klubbhuset en time før årsmøtet starter, altså klokka 17:00. Dette gjelder dokumentene lista opp over, samt regnskap, budsjett og intern rapport fra hovedløpet.

Merk også egen nyhet om at vi serverer middag på klubbhuset fra kl. 17:00, slik at medlemmene kan spise samtidig som de forbereder seg ved å lese dokumentene.

Velkommen!