Avsluttende rapport om Hovedløpet 2015

Larvik OKs avsluttende rapport om Hovedløpet 2015 er sendt til NOF. Kanskje er innholdet aktuell lesning for flere enn de som går i gangene på Ullevål, vi legger derfor dokumentet ut til fri gjennomlesning.

Rapport Hovedløpet 2015