Kort om vedtak og valg på årsmøtet

Larvik OK avholdt sitt årsmøte på klubbhuset i kveld og gikk gjennom et aktivt år, samt staka ut kursen for året vi er i gang med. 2017 sto i Sørlandsgaloppens tegn, mens 2018 vil bestå i en god del forberedelser til det store løftet O-festivalen 2019 blir. I tillegg skal vi ha det mye morO med både treninger og løp! Her er en kort oversikt over valg og vedtak.

Årsmøtet godkjente beretninger, regnskap og budsjett med kun små tilføyelser eller endringer.

Minnegaven klubben fikk etter eget ønske fra vårt avdøde æresmedlem Per Arne Grøtterød var til klubbens ungdomsarbeid, dette har årsmøtet fulgt opp ved å gi styret i fullmakt å utforme opplegg for både innsats- og talentpremiering. Dette vil bli presentert medlemmene i løpet av våren.

Kontingentene blei holdt uforandra som i fjor (og et par-tre år før der), men i år vil vi sende ut faktura på kontingenen på 250,- på vårparten, mens de som skal betale aktivitetsavgift får faktura for denne på høstparten. Familiemedlemskap blir fakturert fullt ut i vår. De som deltar på treninger og løp for oss skal betale aktivitetsavgift.

Ordninga med at klubben betaler påmeldingsavgifter til alle løp i Norge, samt Nordjysk 2-dages for alle som betaler aktivitetsavgift til klubben. Etteranmeldingsavgift faktureres den enkelte, det samme gjelder om en uansett grunn ikke starter i et løp man er påmeldt. At klubben betaler løpsavgifter betinger selvsagt at klubbens medlemmer bidrar med dugnadsinnsats på de arrangementene vi har i løpet av året, det er det som er vår inntektskilde! Her har Larvik OK en flott, innsatsvillig medlemsmasse!!

Når det er sagt så trenger vi noe innsats til våre løp i år, men alle medlemmer kan allerede nå plotte inn dagene 28. – 30. juni 2019 da vi arrangerer O-festivalen 2019. Det blir en kraftinnsats av de sjeldne, men det blir også utfordrende, moro og spennende!

Valgkomiteens innstill blei vedtatt ved akklamasjon for alle verv og i 2018 vil vi ha følgende mannskap i styre og stell:

Styret

 • Tom Kristensen leder (Gjenvalg. For ett år)
 • Jørn Sundby nestleder (Gjenvalg. For 2 år)
 • Arne Kierulf Dirdal kasserer (ikke på valg, ett år igjen)
 • Celine Vik Olsen sekretær (Ny. For ett år)
 • Ole Petter Aasrum styremedlem (Ikke på valg. Ett år igjen)
 • Elisabeth Hesselberg medlem (Ny. For ett år)
 • Per Olav Gulbrandsen varamedlem (Gjenvalg. For ett år)
 • Martine Topstad varamedlem (Gjenvalg. For ett år)

Treningskomite

 • Per Olav Gulbrandsen leder (gjenvalg)
 • Asgeir Fremstad medlem (gjenvalg)

Styret og komite får fullmakt til å supplere komiteen.

MOT.TV kontakt

 • Ingrid Undstad (gjenvalg)

Kartkomite

 • Ole Petter Aasrum leder (gjenvalg)
 • Kåre Thorbjørnsen medlem (gjenvalg)
 • Rolf Gjølberg medlem (gjenvalg)

Turorienteringskomite

 • Arne Kierulf Dirdal leder (gjenvalg)
 • Ørnulf Pettersen medlem (gjenvalg)
 • Kåre Thorbjørnsen medlem (gjenvalg)
 • Randi K. Nærum medlem (gjenvalg)

Klubbhuskomite

 • Jørgen Frøyd medlem (gjenvalg)
 • Torstein Lye medlem (gjenvalg)
 • Arne T. Olsen medlem (gjenvalg)

Komiteen konstituerer seg selv.

Rekrutteringskomite

Styret får fullmakt til å finne medlemmer til komiteen.

VDG-kontakt

 • Rolf Gjølberg (gjenvalg)

Materialforvalter

 • Per Olav Gulbrandsen (gjenvalg)

Drakt-/tøyforvalter

 • Anne Gro Styrvold (gjenvalg)

Revisorer

 • Stig Lomme (gjenvalg)
 • Per Henrik Zagar (gjenvalg)

Representasjon

Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til styrer og råd.

Valgkomite

 • Ole Edvard Hjortland leder
 • Annette Hesselberg medlem
 • Elin Bjerva medlem