Årsmøte 5. februar 2018 – beretning og saksliste lagt ut

Det innkalles til årsmøte i Larvik orienteringsklubb mandag 5. februar 2018 klokka 18:00 på klubbhuset. De vanlige årsmøtesakene står på sakslista og vi setter et kort medlemsmøte i etterkant for å dele ut premier fra klubbmesterskapet lang, informere om O-festivalen 2019 og vår klubbturer og opplegg for 2018.


ÅRSMØTE I LARVIK O-KLUBB 2017
MANDAG 5. FEBRUAR 2018 KL 18:00
KLUBBHUSET PÅ TANUM

Saksliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av stemmeberettigede
 3. Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
 4. Valg av dirigent, to sekretærer samt to til å signere protokollen
 5. Behandle klubbens årsberetning
 6. Behandle klubbens regnskap i revidert stand
 7. Behandle innkomne forslag og saker
 8. Fastsette medlemskontingenten
 9. Vedta klubbens budsjett for 2018
 10. Behandle organisasjonsplan
 11. Valg av styre og komiteer for 2018
 12. Avslutning

I etterkant av årsmøtet vil det bli et kort medlemsmøte med utdeling av premier fra klubbmesterskapet lang, informasjon om O-festivalen 2019 og presentasjon av klubbturer og opplegg for 2018. Bevertning med kake, brus og kaffe.

Årsberetning, rapporter, regnskap og budsjettforslag vil være tilgjengelig i møtelokalet fra kl. 17:00 på årsmøtedagen, men kan også fås elektronisk på forhånd.

Velkommen skal dere være!

Eventuelle forslag til årsmøtet sendes styret seinest mandag 22. januar 2018 klokka 18:00, bruk e-postadressa: post@larvikok.no.

Endelig saksliste med saksdokumenter legges ut på klubbens hjemmesida seinest ei uke før årsmøtet.