Oppdatering fra årsmøtet

Årsmøtet blei avholdt på klubbhuset på mandagskvelden med bra oppmøte og god stemning! Vedtak gjort på årsmøtet var i tråd med styrets innstilling, som en kan lese i årsmøtepapirene. Valg blei gjort med svært stor grad av gjenvalg, der halve styret blei valgt for to år etter en vedtektsendring gjort tidligere i møtet for å sikre kontinuitet i styret. Diskusjonen gikk rundt strategi og veivalg når det gjaldt kartutvikling, bruk av ressurser på ulike andre tiltak og det å sikre en god rekruttering inn i klubben.

Årsmøtet 2019 avholdt på klubbhuset 2020-02-03.

Arbeidet med rekruttering og å få med medlemmene på ulike tiltak og opplegg blir en sak det nyvalgte styret tar fatt i, sammen med alt det andre vi skal få til i 2020. Så vil medlemmene møte dette i form av medlemsmøter, treninger og i det hele tatt. Ta også kontakt med oss om dere brenner inne med innspill, utspill og ønsker!

Årsmøtet 2019 avholdt på klubbhuset 2020-02-03.

Nytt av året er den nye komiteen for tur-o og stolpejakt, siden disse to opplegga går noe inn i hverandre på mange måter. Det har vi snakka om tidligere også, men i år har klubben blitt med på et prøveprosjekt der tur-o-kart i tillegg kan selges/gjøres tilgjengelig i stolpejaktapp-en. Dette blir spennende å se mottagelsen av!

Selvsagt vil komiteen trenge hjelp til å sette ut alle stolpene, men det hele koordineres og planlegges altså samla med tanke på bruk av områder og å samordne opplegget.

Kontingentene er uforandra og klubben betaler fortsatt ordinær påmeldingsvgift for norske løp (og for Nordysk 2-dages).

Protokollen vil legges ut her så fort den er klar og godkjent/signert.

Etter årsmøtet satt vi et medlemsmøte som begynte med premieutdeling for klubbmesterskapet langdistanse blei delt ut, samt at Henrik Kaupang Lye fikk pokalen for beste plassering i hovedløp/NM blant våre medlemmer i junioralder og yngre.

Valga som blei gjort er som følger:

Styret

 • Tom Kristensen leder (For 2 år) (gjenvalg)
 • Jørn Sundby nestleder (For 1 år) (gjenvalg)
 • Arne Dirdal økonomiansvarlig (For 2 år) (gjenvalg)
 • Celine Vik Olsen sekretær (For 1 år) (gjenvalg)
 • Ole Petter Aasrum styremedlem (For 1 år) (gjenvalg)
 • Elisabeth Undstad styremedlem (for 2 år)
 • Per Olav Gulbrandsen varamedlem (For 1 år) (gjenvalg)
 • Helene Nalum Olsen varamedlem (Ny. For 1 år)

Treningskomite

 • Per Olav Gulbrandsen leder (gjenvalg)
 • Asgeir Fremstad medlem (gjenvalg)
 • Ingrid Undstad (ny)

Kartkomite

 • Ole Petter Aasrum leder (gjenvalg)
 • Kåre Torbjørnsen medlem (gjenvalg)
 • Rolf Gjølberg medlem (gjenvalg)

Turorienterings- og stolpejaktkomite

 • Arne Dirdal leder (gjenvalg)
 • Ørnulf Pettersen medlem (gjenvalg)
 • Kåre Torbjørnsen medlem (gjenvalg)
 • Randi K. Nærum medlem (gjenvalg)
 • Mie Zagar (ny)
 • Anne Gro Styrvold (ny)

Klubbhuskomite

 • Jørgen Frøyd leder (gjenvalg)
 • Torstein Lye medlem (gjenvalg)
 • Rolf Gjølberg medlem (gjenvalg)

Rekrutteringskomite

 • Ikke valgt, da valgkomiteen mangla kandidater. Dette blir en felles oppgave.

VDG-kontakt

 • Rolf Gjølberg (gjenvalg)

Materialforvalter

 • Per Olav Gulbrandsen (gjenvalg)

Drakt-/tøyforvalter

 • Anne Gro Styrvold (gjenvalg)

Kontrollutvalg (revisorer)

 • Stig Lomme (gjenvalg)
 • Per Henrik Zagar (gjenvalg)
 • Kristin Hjortland (vara)

Valgkomite

 • Ole Edvard Hjortland
 • Elin Bjerva
 • Asgeir Fremstad
Årsmøtet 2019 avholdt på klubbhuset 2020-02-03.