Årsmøtet vel overstått

Årsmøtet for 2016 blei avholdt i går med greit oppmøte og de formelle sakene blei behandla effektivt og smidig, sånn at vi fikk tid til både sosialt samvær, småprat og ikke minst kaffi, brus og kaker. Klubben har høy aktivitet og god økonomi, det gjenspeiler seg også i planene for inneværende år og åra som kommer. Dette blir morO!

Klubbens budsjett innebærer en satsing i tråd med inneværende år, der det gis rom for flere klubbturer og andre opplegg som er sosiale, morsomme og som knytter medlemmene sammen. Samtidig har vi rom for sportslig satsing både bredt og med noe ekstra for de yngre som satser – med støtte til deltagelse på kretslagets samlinger og opplegg, nasjonale konkurranser med videre.

En storsatsing vi virkelig håper på å få til er 25-manna i høst, der har mange i klubben fortsatt gode minner fra forrige tur en gang på 90-tallet. Dette blir gøy for alle, uansett alder og nivå. Ellers går 10mila utafor Göteborg og gjør det enkelt og mulig med lag i både ungdoms-, kvinne- og herrestafetten.

Kontingenten blei holdt uforandra også i år, samtidig som vi fortsetter å dekke løpsavgifter for alle terminfesta løp innenlands (samt Nordjysk 2-dages) for alle klubbens medlemmer som har betalt treningsavgift. (Vi vil fakturere den enkelte etteranmeldingsgebyr og om en ikke starter.)

Når klubben dekker så mye, gjør dette at o-sporten i vår klubb er ei veldig overkommelig affære reint økonomisk i alle fall, postene må en finne sjøl! Likevel er det sånn at en solid økonomi ikke kommer av seg sjøl, både i år og kommende år vil vi forvente og være avhengig av en viss dugnadsinnsats fra medlemmene på våre løp.

På medlemsmøtet i etterkant av årsmøtet blei det informert om planene og status for Vestfold 2-dagers i slutten av mars, med nattløp med fellesstart på fredag og mellomdistanse som vanlig på lørdag. For Sørlandsgaloppen 2017 er nøkkelfunksjoner stort sett besatt for Larvik OKs del og vi er utover i februar i en fase der folk kan melde seg eller vil bli forespurt om å gjøre en jobb på ulike områder. Klubben har også fått O-festivalen 2019 og her er en engere gruppe i gang med de nødvendige oppgavene sånn helt i starten, men etter at galoppen er over vil vi trappe opp arbeidet og invlovere flere.

Protokollen fra årsmøtet ligger her og dere som ikke har lest årsberetninga vår finner den fortsatt her.

Valg

Styret

 • Tom Kristensen, leder (gjenvalg. ett år)
 • Jørn Sundby, nestleder (ikke på valg. ett år igjen)
 • Arne Kierulf Dirdal, kasserer (ny. to år)
 • Lars Ole U. Engebakken, sekretær (ny/omrokkering. ett år)
 • Celine Vik Olsen, styremedlem (ny. ett år)
 • Ole Petter Aasrum, styremedlem (gjenvalg. to år)
 • Per Olav Gulbrandsen, varamedlem (ny. ett år)
 • Martine Topstad, varamedlem (ny. ett år)

På grunn av at vi ikke har minst 40% av begge kjønn blant de faste medlemmene, blei følgende vedtatt i tillegg: Styret velges under forutsetning om godkjenning fra Vestfold idrettskrets. Søknad sendes kretsen snarest og innen 14 dager etter årsmøtet.

Treningskomite

 • Per Olav Gulbrandsen, leder (gjenvalg)
 • Asgeir Fremstad, medlem (ny)

Tilleggsvedtak: Styret og komite får fullmakt til å supplere komiteen.

Her vil MOT.TV-kontakt Ingrid Undstad i alle fall fungere i samarbeid med komiteen.

Styret vil utpeke en uttakingskomite (UK) for stafetter og mesterskap, som typisk vil bestå av treningskomiteen og ett medlem til.

Kartkomite

 • Ole Petter Aasrum, leder (gjenvalg)
 • Kåre Torbjørnsen, medlem (gjenvalg)
 • Rolf Gjølberg, medlem (gjenvalg)

Turorienteringskomite

 • Arne Kierulf Dirdal, leder (gjenvalg)
 • Ørnulf Pettersen, medlem (gjenvalg)
 • Kåre Torbjørnsen, medlem (gjenvalg)
 • Randi K. Nærum, medlem (ny)

Klubbhuskomite

 • Jørgen Frøyd, medlem (ny)
 • Torstein Lye, medlem (ny)
 • Arne T. Olsen, medlem (gjenvalg)

Leder blei ikke valgt, derfor blei følgende tilleggsvedtak gjort: Komiteen konstituerer seg selv.

Rekrutteringskomite

 • (ingen)

Dette arbeidet må da tas hånd om av styret.

VDG-kontakt

 • Rolf Gjølberg (gjenvalg)

Materialforvalter

 • Per Olav Gulbrandsen (gjenvalg)

Drakt-/tøyforvalter

 • Anne Gro Styrvold (ny)

Revisorer

 • Stig Lomme (gjenvalg)
 • Per Henrik Zagar (ny)

Valgkomite

 • Ole Edvard Hjortland, leder (ny)
 • Annette Hesselberg, medlem (ny)
 • Elin Bjerva, medlem (ny)

Her trer altså Annette og Elin inn i valgkomiteen etter å ha blitt takka av med blomster etter tjeneste som henholdsvis sekretær og kasserer i styret, i tillegg vil Ole Edvard innkalle til møte og koordinere det hele når året nærmer seg slutt.

Representasjon

I stedet for at årsmøtet bestemmer hvem som skal møte til ting i o-kretsen, årsmøte i idrettsrådet og annen representasjon av denne typen, så blei styret gitt fullmakt: Styret gis fullmakt til å oppnevne representanter til styrer og råd.